Ajankohtaista

6.6.2024
Blogi: Miten yhtiön arvot näkyvät työssämme Esko Systemsillä?

”Yrityksen arvoilla tarkoitetaan niitä ohjenuoria ja periaatteita, joiden tulisi näkyä yrityksen ja sen työntekijöiden päivittäisessä toiminnassa ja sen johtamisessa.” Arvojen uudelleenmäärittely yhtiön aloittamisen jälkeen Esko Systemsin juuret juontavat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin (PPSHP), joten toimintamme käynnistyessä 2.1.2020 perimme PPSHP:n arvot. Toiminnan kasvaessa tuli aika miettiä, mitkä meidän omat eskolaiset arvomme ovat. Niinpä…

23.5.2024
Vieraskynä: UNA – Yhdessä olemme enemmän

Eskon blogissa vierailee kirjoittajia Esko Systemsin keskeisistä yhteistyöorganisaatioista. Vieraskynänä on tällä kertaa UNA Oy:n toimitusjohtaja Katja Rantala. Esko Systems ja UNA ovat tehneet yhteistyötä yhtiöiden perustamisen alkuvaiheista. Alusta alkaen on haettu ymmärrystä yhteisten omistajien sote ict:n tarpeisiin, ja matkan varrella yhteistyö on syventynyt ja laajentunut. Vaikka olemme erilaisia toimijoita, olemme…

8.5.2024
Vieraskynä: Monetra – Mukana kasvun kaikissa käänteissä

Eskon blogi saa tänä vuonna uudenlaista näkökulmaa, kun blogissa vierailee kirjoittajia Esko Systemsin keskeisistä yhteistyöorganisaatioista. Vieraskynä-sarjan avaa Monetra Oulu Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kauppi. Mukana kasvun kaikissa käänteissä Esko Systems Oy valitsi Monetra Oulun talous- ja henkilöstöhallinnon palveluntuottajakumppaniksi perustamisvaiheessaan. Inhouse-muotoisena toimijana Monetra oli luonteva kumppani: ymmärsimme kasvavan yhtiön tarpeet ja kasvustrategian.

1.2.2024
Blogi: Tavoitteiden asettamisen voima

Organisaatiossa eletään tavoitteenasetannan aikaa. Strategiaa tukevilla tavoitteilla varmistetaan, että toimenpiteet kohdistuvat oikeisiin asioihin. Taitavalla tavoitteiden asettamisella luodaan tiekartta menestykseen ja mahdollistetaan työntekijöiden henkilökohtainen ja ammatillinen kasvu. Esihenkilöiden on tärkeää maalata johdettavilleen kokonaiskuva yrityksen tavoitteista ja sanoittaa jokaisen työntekijän tekemisen merkitys. Kytkemällä henkilökohtaiset tavoitteet organisaation laajempiin tavoitteisiin kukin voi omalta osaltaan…

28.6.2023
Blogi: Käytettävyys ja intuitiivisuus tietojärjestelmissä

Hyvä käytettävyys on usein sellaista, mihin ei erityisesti kiinnitä huomiota. Järjestelmää on vain helppo käyttää ja se on intuitiivinen eli toimii kuten sen odottaa toimivan, vaikka aikaisempaa käyttökokemusta ei olisikaan. Silloin käyttö ei kuormita käyttäjää, vaan on sujuvaa ja loogista, jolloin myös työn tehokkuus paranee. Hyvä käytettävyys vähentää koulutuksen ja…

14.6.2023
Blogi: Yksi lääkityslista – Suomen paras Lääkehoito-osio

Eskon ideologiana on alusta saakka ollut, että järjestelmässä on vain yksi lääkehoito, joka kulkee läpi potilaan hoitoketjun. Eskon erillisissä sovelluksissa (esim. päivystystoiminnan HoiTu, valvontayksiköiden Kliininen tilannekuva, anestesian Antti-sovellus) lääkehoidon kirjaaminen on tärkeä osa potilaan hoitoa. Kaikki mainitut sovellukset käyttävät samaa lääkehoitoa, jolloin lääkitystieto on yhteneväinen ja tiedon kirjaaminen tapahtuu vain…

1.6.2023
Blogi: Eskon avulla eroon isoista ohjelmistopäivityksistä

Esko Systemsin blogisarjan avaa tuotekehitysjohtajamme Markku Hurskainen. Hän kertoo blogissa, miten Esko-järjestelmän avulla päästään eroon isoista ohjelmistopäivityksistä, kun modulaarinen ja selainpohjainen arkkitehtuuri mahdollistaa helpommat päivitykset. Minulta kysytään usein, miksi Esko on niin hyvä ja tykätty potilastietojärjestelmä? Vastauksen antaminen on osin haastavaa, koska yhtä selkeää syytä ei ole – pikemminkin…

Hae julkaisuvuoden mukaan