Vastuullisuus ja laatu

Vastuullisuus

Vastuullisuus on yksi arvoistamme, joka ohjaa toimintaamme sisäisesti ja suhteessa asiakkaisiin sekä yhteistyökumppaneihin. Käytännössä vastuullisuus näyttäytyy tekoina, jotka voidaan erottaa taloudellisiin, sosiaalisiin ja ekologisiin vastuullisuustekoihin.

Taloudelliset vastuullisuusteot

Käytössämme on tasapuolinen palkkausjärjestelmä​, ja julkisrahoitteisena yhtiönä olemme kustannustehokas – emme tavoittele voittoa​. Huolehdimme tulojen ja menojen oikeasta suhteesta.​

Sosiaaliset vastuullisuusteot

Huolehdimme työntekijöidemme työhyvinvoinnista. Rekrytointiprosessissa kunnioitamme myös potentiaalisia työntekijöitämme.​ Suhteessa asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihimme pidämme lupauksemme ja olemme läpinäkyviä​ emmekä tingi laadusta emmekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta.​

Esko Systems on myös Suomalaisen Työn liiton sekä Koodia Suomesta –yhteisöjen jäsen.​

Ekologiset vastuullisuusteot

Työskentelemme hybridityömallilla, mikä vähentää työmatkaliikenteestä aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Työmatkustamisessa puolestaan suosimme vähäpäästöisiä matkustustapoja, työmatkat voi halutessaan tehdä työsuhdepolkupyörällä.

Tietoturva ja tietosuoja

Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtiminen on tärkeä osa organisaatiomme vastuullisuutta. Tietoturvan osalta päivitämme riskienhallintastrategioitamme, ja vahvistamme kykyämme havaita, torjua ja toipua kyberturvallisuusuhkista. Keskeisenä osana tätä työtä on valmistautuminen Euroopan unionin NIS2-direktiivin (Network and Information Systems 2) vaatimuksiin.

Tietosuoja kulkee toiminnassamme käsi kädessä tietoturvan kanssa. Terveydenhuollon tietojärjestelmätoimittajana henkilötietojen suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Henkilöstömme tulee suorittaa säännölliset tietosuoja- ja tietoturvakoulutukset. Esko Systemsin tietosuojavastaava seuraa ja valvoo EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalainsäädännön ja ohjeistusten vaatimusten täytäntöönpanoa ja soveltamista yhtiössä.

Laatu

ESKO-tuoteperheen tuotteiden laadunhallinta koostuu useasta osa-alueesta:

  • laatustandardien, lakien, kansallisten määritysten ja – vaatimusten asettamista velvoitteista
  • yhtiön hallituksen asettamista laatutavoitteista
  • asiakkaiden ja oman organisaation asettamista laatutavoitteista
  • palvelulle asetetuista laatutavoitteista
  • henkilöstön koulutustavoitteista
  • lyhyen aikavälin tavoitteista, kuten aikataulutavoitteista.

Esko Systemsillä pidämme yllä asiakkaiden luottamusta sekä tuotteisiimme että palveluumme ottamalla asiakkaamme mukaan tuotteiden kehittämiseen ja ylläpitoon. Teemme jatkuvaa laadunvalvontaa useilla mittareilla varmistaaksemme kaikki laadun osa-alueet. Laatujärjestelmämme on sertifioitu ISO13485 standardin mukaiseksi.