Erikoissairaanhoito

ESH – Erikoissairaanhoidon ratkaisut

Esko-potilastietojärjestelmää alettiin kehittää Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietohallinnossa 1990-luvulla ja ensimmäiset versiot järjestelmästä otettiin käyttöön Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuonna 1996.

 

Erikoissairaanhoidon ratkaisu koostuu useista osiosta, kuten Lääkehoito, Yksikön tilannekuva, Hoitu, Lesu, Hoiva ja Antti. Nämä osiot yhdessä ydin-Eskon ja lukuisten ulkoisten järjestelmäintegraatioiden kanssa muodostavat Esko-potilastietojärjestelmän kokonaisuuden.

Lääkehoito

Lääkityksen hallinta perustuu Eskon Lääkehoito-osion ajantasaiseen rakenteiseen lääkitystietoon. Lääkehoito-osion avulla lääkityksen arviointi, määrääminen ja annostelu ovat turvallista, tehokasta ja vaivatonta.

Haluatko kuulla lisää Lääkehoidosta? Jätä meille yhteydenottopyyntö.

Ota yhteyttä

 

 

Yksikön tilannekuva

Eskon avautuessa yksikön ajantasaisen potilaiden hoitotilanteen näkee yhdellä silmäyksellä. Esimerkiksi määräysmuutoksista ilmoittaminen tehostaa ajankäyttöä ja hoitoprosessia. Ammattilaisten viestit välittyvät näppärästi muistilistojen avulla; potilaiden asioiden hoitaminen nopeutuu ja potilasturvallisuus paranee.

Haluatko kuulla lisää Yksikön tilannekuvasta? Jätä meille yhteydenottopyyntö.

Ota yhteyttä

 

Päivystyksen hoidon tuki eli Hoitu

Päivystyksessä hoidettavien potilaiden suuri määrä aiheuttaa kiirettä ja tietoja on kirjattava nopeasti paljon. Hoitun avulla voidaan seurata vaivattomasti sekä tietyn potilaan hoitoprosessia että toiminnanohjauksellisesti koko päivystyksen alueen potilasvirran etenemistä. Näin helpotetaan sekä päivystyksen prosessien hallintaa että parannetaan yksittäisen potilaan hoidon laatua. Järjestelmään tehdyt kirjaukset ja saadut tutkimusvastaukset ovat koko tiimin nähtävissä välittömästi.

Haluatko kuulla lisää Hoitusta? Jätä meille yhteydenottopyyntö.

Ota yhteyttä

 

Leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmä eli Lesu

Eskoon sisään rakennettu Lesu on helppokäyttöinen ja selkeä toiminnanohjausjärjestelmä, joka tukee joustavasti uudistuvia käytäntöjä. Lesua käytetään sujuvasti leikkausten sekä toimenpideradiologisten, gastroenterologisten sekä kardiologisten toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Haluatko kuulla lisää Lesusta? Jätä meille yhteydenottopyyntö.

Ota yhteyttä

 

Sähköinen anestesiakertomus Antti

Anestesiakertomus Antti kerää toimenpiteeseen liittyvät tiedot helposti tarkasteltavaan graafiseen muotoon. Lääkintälaitteiden mittaustieto ja infuusiopumppujen virtausnopeudet siirtyvät automaattisesti lääkintälaitteilta. Anttiin integroitu lääkehoito varmistaa potilaan lääkkeellisen hoidon saumattoman toteuttamisen toimenpiteen aikana ja sen jälkeen.

Antin kehittämisessä on huomioitu erityisesti selkeys ja intuitiivinen käytettävyys. Käyttäjät ovat alusta asti olleet keskeisessä roolissa sen määrittelemisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja jatkokehityksessä. Antti on websovellus, ja sitä voidaan käyttää usealta työasemalta samanaikaisesti, työasemakohtaisia lisenssejä ei tarvita.

Haluatko kuulla lisää Antista? Jätä meille yhteydenottopyyntö.

Ota yhteyttä

”Antti ei yski käytössä.”

—Thomas Riess, Anestesiologian ja tehohoidon ylilääkäri, Kainuun hyvinvointialue

Antti ei yski käytössä. Se pyörii ilman ongelmia ja päivitykset eivät aiheuta katkoja potilastyöhön. Ylipäätään ongelmia on paljon vähemmän kuin muissa järjestelmissä. Esko Systemsin väki on pätevää porukkaa, jolta saamme aina tarvittaessa apua. Anttiin ei myöskään tarvitse paljoa käyttöopetusta, siihen pääsee intuitiivisesti syvemmälle.”

Sähköinen hoidonvaraus eli Hoiva

Eskon sähköisen hoidonvarauksen Hoivan avulla toimenpidelääkäri luo mallipohjaa käyttäen helposti ja nopeasti kattavan sähköisen suunnitelman ja ohjeen toimenpiteen varaamiseksi. Hoiva ottaa kantaa hoidonvarauksessa tarvittaviin yksityiskohtiin ja lähettää olennaista tietoa toimenpiteen suorittajille kirjaamalla tiedot soveltuvasti toiminnanohjausjärjestelmään Lesuun.

Haluatko kuulla lisää Hoivasta? Jätä meille yhteydenottopyyntö.

Ota yhteyttä