Blogi: Miten yhtiön arvot näkyvät työssämme Esko Systemsillä?

”Yrityksen arvoilla tarkoitetaan niitä ohjenuoria ja periaatteita, joiden tulisi näkyä yrityksen ja sen työntekijöiden päivittäisessä toiminnassa ja sen johtamisessa.”

Arvojen uudelleenmäärittely yhtiön aloittamisen jälkeen

Esko Systemsin juuret juontavat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin (PPSHP), joten toimintamme käynnistyessä 2.1.2020 perimme PPSHP:n arvot. Toiminnan kasvaessa tuli aika miettiä, mitkä meidän omat eskolaiset arvomme ovat. Niinpä keväällä 2021 määrittelimme Eskon arvot ja osallistimme henkilöstön pohtimaan, miten arvot näkyvät työssämme järjestämällä henkilöstölle arvokävely-tapahtuman. Tapahtuman aikana pohdimme pienryhmissä arvojamme, ja lopputuloksena saimme yhtiön arvoille uuden sisällön. Arvokävely pidettiin ulkona, koska siten pystyimme tuomaan porukkamme kokoon korona-ajan jälkimainingeissa saman asian äärelle.

Yhteistyön ja yhteisen pohdinnan tuloksena Esko Systemsin arvot ovat: Lähellä asiakasta, Yhteistyökykyinen, Vastuullinen, Osaava ja tolkku sekä Reilu.

Arvotyöpajatyöskentely: Mitä arvot tarkoittavat meille?

Henkilöstömäärämme on yli tuplaantunut keväästä 2021, joten keväällä 2024 kaikkien tiimien lähipäivien ohjelmassa oli pohtia pienryhmissä, miten yhtiön viisi arvoa näkyvät työarjessamme. Tarkoituksena oli kuvata, mitä arvot tarkoittavat mahdollisimman konkreettisesti ja selkeästi, jotta arvot eivät jää pelkäksi ”sanahelinäksi”.

Lähellä asiakasta tarkoittaa meille, että asiakkaat voivat pitää meitä luottotoimijana. Kuuntelemme ja kuulemme asiakkaitamme, etsimme ratkaisuja, osallistamme heitä ja teemme yhdessä. ESKO-potilastietojärjestelmä on vuodesta toiseen käytettävyystutkimusten ehdoton ykkönen. Uskomme, että juuri tämä lähellä asiakasta on kantava voima kehittää ja ylläpitää käyttäjien arvostamaa potilastietojärjestelmää.

Yhteistyökykyinen puolestaan korostaa kaikessa tekemisessä sitä, ettei kenenkään tarvitse olla yksin, vaan voima syntyy pääosin yhdessä tekemisestä. Moniammatillisuus on rikkaus ja erilaiset taustat voimavara – nämä yhdistämällä sekä tietoa avoimesti jakamalla syntyy voittava tiimi. Hyvinvointialueiden asiakas- ja potilastietojärjestelmätoimittajana emme myöskään ole yksin, vaan toimimme tiiviissä yhteistyössä niin asiakkaiden, toimittajien kuin yhteistyökumppaneiden kanssa. Luomme omalta osaltamme toimintamallia, jossa määritellään yhteiset tavoitteet, joihin kaikki sitoutuvat.

Vastuullisuus taitaa olla monen yrityksen arvo, niin myös meidän. Jokaisella meistä on omat tehtävämme, joista on otettava vastuu ja omistajuus, ja ymmärrettävä, miten oma työ vaikuttaa lähitiimin ja koko organisaation onnistumiseen. Mahdollisia ongelmia tai virheitä ei pidä pelätä, vaan ne tulee nostaa tarvittaessa esiin ja tehdä korjaustoimet. Inhouse-yhtiönä me olemme lähellä asiakkaita, ja kannamme vastuumme yhteisestä onnistumisesta. Sanomattakin on selvää, vastuullisuus tarkoittaa myös vastuuta laadusta sekä tietojärjestelmien potilas- ja asiakasturvallisuudesta.

Osaava ja tolkku, oululaisittain ossaava ja tolokku, on neljäs arvomme. Me eskolaiset pidämme huolta osaamisestamme ja ammattitaidostamme, jotta pystymme vastaamaan alati kehittyvän työelämän ja teknologiakehityksen vaateisiin. Meillä Eskolla on maalaisjärjen käyttö sallittua, ellei peräti suotavaa. Konkreettinen esimerkki: mielestämme paras potilastietojärjestelmä ei ole se, jossa on eniten toiminnallisuuksia, vaan se, jossa on tarvittavat toiminnallisuudet helposti saatavilla käyttäjän työtä tukemaan. Me siis keskitymme olennaiseen. Ossaava ja tolokku onkin suosikkiarvoni. Tolokun tyypin tunnistaa sellaisen kohdatessaan, vaikkemme yksiselitteistä määritelmää tolokulle pysty laatimaan. Meillä onkin Eskossa harvinaisen tolokkuja työkavereita.

Reilu merkitsee Eskolla kaikkien tasapuolista kohtelua, toisten kunnioittamista, rehellisyyttä, luottamusta, asiallisuutta ja avointa viestintää.

Meille on tärkeää toimia arvojemme mukaisesti niin talon sisällä kuin yhteistyössä asiakkaidemme sekä sidosryhmiemme kanssa – näin rakennamme ja ylläpidämme kestävää liiketoimintaa.

Kaisa-Liisa Harjapää
toimitusjohtaja
Esko Systems Oy