Keskiössä potilasturvallisuus ja tiedon siirtyminen potilaan mukana

Päätuotteemme on esko-potilastietojärjestelmä, joka koostuu tällä hetkellä yli 50 toisiinsa integroidusta tietojärjestelmästä ja tuotteesta. Esko sopii kattavaksi potilastietojärjestelmäksi koko terveydenhuoltoon. Tällä hetkellä olemme kehittämässä eskoon perusterveydenhuollon osuutta.

Vakaa ympäristö

Esko toimii selainpohjaisesti eikä vaadi erillisiä asennuksia tai lisenssejä työasemille. Päivitykset hoidetaan huomaamattomasti taustalla.

Minimimäärä kirjautumisia

Eri palvelut ja moduulit, kuten laboratoriotulokset, avautuvat eskoon kirjautumisen jälkeen käyttäjälle  automaattisesti.

Jatkuva kehittäminen

Esko uudistuu jatkuvasti. Seuraamme terveydenhuollon uudistuksia aitiopaikalta ja toteutamme ne eskoon yhdessä alan ammattilaisten kanssa.

Sujuva käyttökokemus

Käyttöliittymät ovat intuitiivisia ja käyttäjien koulutusta tarvitaan vain vähän. Keskiössä on potilasturvallisuuden varmistaminen.

Helposti skaalautuva modulaarinen
potilastietojärjestelmä

Esko-potilastietojärjestelmä koostuu yli 50 toisiinsa integroidusta tietojärjestelmästä ja tuotteesta, mikä tekee eskosta helposti skaalautuvan ja laajennettavan ja tietojärjestelmäkokonaisuuden. Esko uudistuu jatkuvasti.

Paras Suomessa käytössä oleva potilastietojärjestelmä

Esko saa helppokäyttöisyydestä ja toimintavarmuudesta jatkuvasti positiivista palautetta. Lääkäriliiton tutkimuksissa esko on arvioitu useana vuonna Suomen parhaaksi potilastietojärjestelmäksi. Myös hoitohenkilöstö on antanut eskon käyttäjäkokemuksesta hyviä arvosanoja.

Lue lisää

Paras Suomessa käytössä oleva potilastietojärjestelmä ​

Deloitte Finladin selvityksessä Esko todettiin toiminnallisesti ja arkkitehtuuriltaan kustannustehokkaaksi, laadukkaaksi ja parhaaksi Suomessa käytössä olevaksi erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmäksi, joka on mahdollista laajentaa myös perusterveydenhuoltoon.  HIMMS Emram –arvioinnissa eskon arvosana on 5,46.

Kehittämistyön keskiössä ovat potilasturvallisuus, tiedon eheys, oikeellisuus ja liikkuvuus eri toimijoiden välillä. Järjestelmän päivitykset ja kirjautumiset osiosta toiseen tapahtuvat aina huomaamattomasti taustalla.

Yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa kehitetty

Esko ei vain tallenna dataa, vaan tukee terveydenhuollon ammattilaista ja potilaan hoitoprosessia alusta loppuun. Järjestelmä on nopea, helppokäyttöinen ja toimintavarma. Siten esko lisää potilasturvallisuutta.

Lue lisää

Yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa kehitetty

Käyttäjälähtöinen kehittäminen ja terveydenhuollon ammattilaisten mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa eskon kehittämiseen ovat toimintamme ytimessä.

Suuri määrä toiminnallisuuksia

Esko sisältää suuren määrän toiminnallisuuksia ja yhdistää toisiinsa muun muassa potilaskertomuksen, lääketiedon, anestesian ja operatiivisen hoidon. Fysiologiset mittaustulokset kirjautuvat myös mobiilisti tai automaattisesti esimerkiksi yleisanestesian aikana.

Esko tukee päivystyksen tehokasta toimintaa ja katkeamatonta lääkekiertoa. Tieto kulkee automaattisesti tehohoidon tietojärjestelmien ja eskon välill.

Vuosien 2020-2022 esko laajennetaan kattamaan myös perusterveydenhuollon tarpeet. Laajennuksia tehdään mm.  ammattilaisen ajanvaraukseen ja rokotuskorttiin.

Esko vuonna 2030

Tulevien vuosien keskeisin kehittämistyö  on eskoon tehtävä perusterveydehuollon laajennus. Myös API-rajapintoja ja potilashallinnon osuus lisätään eskoon.

Lue lisää

Esko 2030

Tavoitteena on kehittää eskosta alueellinen sosiaali- ja terveydenhoidon tietojärjestelmä, missä tieto seuraa potllasta perustasolta erikoissairaanhoitoon saakka.

Eskon ketterän uudistamistyön on mahdollistanut järjestelmän modulaarisuus, mikä tekee siitä helposti skaalautuvan. Eskoon on helppo liittää mukaan myös ulkopuolisia palveluja ja tietojärjestelmiä.

Määrätietoisella yli kaksi vuoksikymmentä jätkuneen kehittämistyön myötä eskosta on muodostunut paras tietojärjestelmäkokonaisuus suomalaiseen terveydenhuoltoon

Kanta-sertifioidulla järjestelmällä potilaan lääkitys tehokkaasti haltuun

Esko on Kanta-sertifioitu tietojärjestelmä, jonka kehittämisessä terveydenhuollon ammattilaiset ovat olleet mukana alusta saakka.

 

Keskiössä katkeamaton lääkehoito

Eskon kehittämistyössä on kiinnitetty huomiota erityisesti potilaan lääkehoidon hallintaan. Tieto aiemmasta, juuri annetusta tai äsken määrätystä lääkityksestä on kriittisen tärkeää oikean hoitomenetelmän valinnassa.

Ajantasainen lääkitystieto on hoitohenkilökunnan nähtävillä reaaliaikaisesti potilaan koko hoitoprosessin ajan. Tieto liikkuu automaattisesti eskon ja tehohoidon järjestelmän välillä. Lääkäreille esko tarjoaa Duodecim päätöksentuen, mikä parantaa potilasturvallisuutta.

Lääkehaittojen väheneminen merkitsee paitsi suoraa säästöä, myös inhimillisesti hyvän hoidon varmistamista jokaisen potilaan kohdalla. Esko tukee katkeamatonta lääkehoidon prosessia.

Mobiilikäyttö mahdollistettu

Esko on arkkitehtuuriltaan modulaarinen ja jatkuvasti uudistuva järjestelmä. Eskoa käytetään web-selaimella tai mobiililaitteella.

Eskon kehitystyössä ovat käytössä uudenaikaiset menetelmät kuten ketterä ohjelmistokehitys, jatkuva integraatio ja jatkuva toimitus sekä modernit teknologiat (mm. .NET Core, React, SMART-on-FHIR, NFC). Eskossa on käytössä toimikorttituki ja kertakirjautumisjärjestelmä (single-sign-on), joka toimii myös eskoon integroiduissa kolmannen osapuolen järjestelmissä. Esko tarjoaa laadukkaat rajapinnat kolmannen osapuolen järjestelmille. Integraatiot toteutetaan terveydenhuollon ammattilaisten varmistamina ja testaamina.