Keskiössä potilasturvallisuus ja tiedon siirtyminen potilaan mukana

Päätuotteemme on Esko-potilastietojärjestelmä, joka koostuu yli 50 toisiinsa integroidusta tietojärjestelmästä ja tuotteesta. Esko sopii kattavaksi potilastietojärjestelmäksi koko terveydenhuoltoon. Tällä hetkellä kehitämme järjestelmään perusterveydenhuollon osuutta.

Vakaa ympäristö

Esko toimii selainpohjaisesti eikä vaadi erillisiä asennuksia tai lisenssejä työasemille. Päivitykset hoidetaan huomaamattomasti taustalla.

Minimimäärä kirjautumisia

Eri palvelut ja moduulit, kuten laboratoriotulokset, avautuvat eskoon kirjautumisen jälkeen käyttäjälle  automaattisesti.

Jatkuva kehittäminen

Esko uudistuu jatkuvasti. Seuraamme terveydenhuollon uudistuksia aitiopaikalta ja toteutamme ne Eskoon yhdessä alan ammattilaisten kanssa.

Sujuva käyttökokemus

Käyttöliittymät ovat intuitiivisia ja käyttäjien koulutusta tarvitaan vain vähän. Keskiössä on potilasturvallisuuden varmistaminen.

Tutkitusti paras

Esko saa helppokäyttöisyydestä ja toimintavarmuudesta jatkuvasti positiivista palautetta. Lääkäriliiton tutkimuksissa Esko on arvioitu useana vuonna Suomen parhaaksi potilastietojärjestelmäksi. Myös hoitohenkilöstö on antanut Eskon käyttäjäkokemuksesta hyviä arvosanoja.

Kehitetty yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

Esko ei vain tallenna dataa, vaan tukee terveydenhuollon ammattilaista ja potilaan hoitoprosessia. Järjestelmä on nopea, helppokäyttöinen ja toimintavarma. Siten Esko lisää potilasturvallisuutta.

Lue lisää

Yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa kehitetty

Käyttäjälähtöinen kehittäminen ja terveydenhuollon ammattilaisten mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Eskon kehittämiseen ovat toimintamme ytimessä.

Suuri määrä toiminnallisuuksia

Esko sisältää suuren määrän toiminnallisuuksia ja yhdistää toisiinsa muun muassa potilaskertomuksen, lääketiedon, anestesian ja operatiivisen hoidon. Fysiologiset mittaustulokset kirjautuvat myös mobiilisti tai automaattisesti esimerkiksi yleisanestesian aikana.

Esko tukee päivystyksen tehokasta toimintaa ja katkeamatonta lääkekiertoa. Tieto kulkee automaattisesti tehohoidon tietojärjestelmien ja Eskon välillä.

Esko laajenee

Esko laajenee kattamaan perusterveydenhuollon ja potilashallinnon toiminnallisuudet. APTJ-kokonaisuus muodostuu jatkossa Esko-potilastietojärjestelmästä ja Eskoon saumattomasti integroitavasta sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmästä.

Luomme alueellisesti vahvaa potilastietojärjestelmäratkaisua, missä tieto seuraa potilasta. Näin varmistamme potilasturvallisuuden ja tiedon liikkuvuuden aina perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon.

Esko vuonna 2030

Esko-potilastietojärjestelmästä kehitetään alueellinen ratkaisu terveydenhuoltoon, sekä perusterveydenhuoltoon että erikoissairaanhoitoon. Ratkaisu integroidaan sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmään.

Lue lisää

Esko 2030

Parhaillaan Eskoa kehitetään alueelliseksi sosiaali- ja terveydenhoidon tietojärjestelmäksi, jossa tieto seuraa potilasta perustasolta erikoissairaanhoitoon saakka.

Eskon ketterän uudistamistyön mahdollistaa järjestelmän modulaarisuus, mikä tekee siitä helposti skaalautuvan. Eskoon on helppo liittää mukaan myös ulkopuolisia palveluja ja tietojärjestelmiä.

Määrätietoisen, yli kaksi vuosikymmentä jatkuneen kehittämistyön myötä Eskosta on muodostunut paras tietojärjestelmäkokonaisuus suomalaiseen terveydenhuoltoon.

Kanta-sertifioidulla järjestelmällä potilaan lääkitys tehokkaasti haltuun

Esko on Kanta-sertifioitu tietojärjestelmä, jonka kehittämisessä terveydenhuollon ammattilaiset ovat olleet mukana alusta saakka.

Ajantasainen lääkitystieto lisää potilasturvallisuutta

Eskon kehittämistyössä on kiinnitetty huomiota erityisesti potilaan lääkehoidon hallintaan. Tieto aiemmasta, juuri annetusta tai äsken määrätystä lääkityksestä on kriittisen tärkeää oikean hoitomenetelmän valinnassa.

Ajantasainen lääkitystieto on hoitohenkilökunnan nähtävillä reaaliaikaisesti potilaan koko hoitoprosessin ajan. Tieto liikkuu automaattisesti Eskon ja tehohoidon järjestelmän välillä. Lääkäreille Esko tarjoaa Duodecim-päätöksentuen, mikä parantaa potilasturvallisuutta.

Lääkehaittojen väheneminen merkitsee säästöjen lisäksi inhimillisesti hyvän hoidon varmistamista jokaisen potilaan kohdalla. Esko tukee katkeamatonta lääkehoidon prosessia.

Kätevästi mobiililla

Esko on arkkitehtuuriltaan modulaarinen ja jatkuvasti uudistuva järjestelmä. Eskoa käytetään web-selaimella tai mobiililaitteella.

Eskon kehitystyössä ovat käytössä uudenaikaiset menetelmät kuten ketterä ohjelmistokehitys, jatkuva integraatio ja jatkuva toimitus sekä modernit teknologiat (mm. .NET Core, React, SMART-on-FHIR, NFC). Eskossa on käytössä toimikorttituki ja kertakirjautumisjärjestelmä (single-sign-on), joka toimii myös Eskoon integroiduissa kolmannen osapuolen järjestelmissä. Esko tarjoaa laadukkaat rajapinnat kolmannen osapuolen järjestelmille. Integraatiot toteutetaan terveydenhuollon ammattilaisten varmistamina ja testaamina.

Helposti skaalautuva modulaarinen
potilastietojärjestelmä

Esko-potilastietojärjestelmä koostuu yli 50 toisiinsa integroidusta tietojärjestelmästä ja tuotteesta, mikä tekee siitä helposti skaalautuvan ja laajennettavan ja tietojärjestelmäkokonaisuuden. Esko uudistuu jatkuvasti.