Blogi: Yksi lääkityslista – Suomen paras Lääkehoito-osio

Eskon ideologiana on alusta saakka ollut, että järjestelmässä on vain yksi lääkehoito, joka kulkee läpi potilaan hoitoketjun. Eskon erillisissä sovelluksissa (esim. päivystystoiminnan HoiTu, valvontayksiköiden Kliininen tilannekuva, anestesian Antti-sovellus) lääkehoidon kirjaaminen on tärkeä osa potilaan hoitoa. Kaikki mainitut sovellukset käyttävät samaa lääkehoitoa, jolloin lääkitystieto on yhteneväinen ja tiedon kirjaaminen tapahtuu vain kerran. Myös monimutkaiset solunsalpaajahoitokuurit saadaan helposti määrättyä lääkehoidon sovelluksessa ja ovat nähtävissä jokaisella potilaan hoitoon osallistuvalla ammattilaisella.

Eskon lääkehoito on MD-asetuksen (EU/2017/745) mukaisesti lääkinnällinen laite, jonka kehittämistä ja ylläpitoa ohjaavat MD:n lisäksi kansalliset lait ja säädökset mukaan lukien ISO 13485 -standardi. Standardi sisältää vaatimuksia laadunhallintajärjestelmän ja dokumentaation hallinnasta, johtamisesta ja johdon vastuusta, resurssien hallinnasta, tuotteen toteuttamisesta sekä mittaamisesta, analysoinnista ja parantamisesta. Maaliskuun 2023 auditoinnin läpäisyn yhteydessä saimme Eskon lääkehoidolle erityismaininnan dokumentaation hyvästä laadusta.

Lukuisat kansalliset vaatimukset, joita on ollut useita viimeisen parin vuoden aikana, määrittelevät lääkehoidon kehittämisen painopisteet. Kansalliset vaatimukset vaikuttavat erityisesti reseptiosioon; viimeisimpiä toteutettuja muutoksia ovat alaikäisen puolesta asioinnin vaatimukset sekä lääketietokannan 2022 muutokset. Tulevat asiakastietolain muutokset luovutusten hallintaan vaikuttavat myös lääkehoidon reseptitoteutukseen.

Kehitystyö kansallisesti jatkuu edelleen, suurimpia tulevia tehtäviä ovat rakenteinen annostus reseptille ja pitkään odotettu kansallinen lääkityslista, joka avustaa ammattilaista potilaan käyttämän lääkityksen selvittämisessä.

Toinen painopiste Eskon lääkehoidon kehittämisessä on asiakkaidemme uudistuvat sairaalat. Ne hyödyntävät automatiikkaa, kuten lääkkeitä jakelevia robotteja, jolloin lääkehoidolla on tärkeä rooli kokonaisuudessa. Lääkelista toimii tilauksena, ja lääkelistan ajantasaistaminen puolestaan automaattisena tilauksen vahvistuksena. Tämän uuden käytännön myötä hoitajien ei tarvitse tehdä tilauksia eikä huolehtia potilaan päivittäisannoksista.

Lääkehoidon integraatioita virtuaaliselle- ja perinteiselle älylääkekaapille ei olla toteuttamassa perinteisellä tavalla, vaan pyrimme asiakkaan toiveesta tekemään prosessista parhaan mahdollisen. Tässä mallissa käyttäjä operoi Esko-lääkelistan avulla eikä varsinaisesti älylääkekaapilla ja sen ohjelmistolla. Keskeisenä kehittämisen ohjenuorana tässäkin on katkeamattoman lääkehoidon prosessi (closed loop medication administration).

Lääkehoidon tuotekehitystiimissä riittää siis tehtävää, jossa olemme innolla mukana. Miten onnistumme näissä tehtävissä, siinä onkin toisen blogikirjoituksen paikka – palataan siis asiaan lähitulevaisuudessa!

Ira Rytkönen
tuoteomistaja, Esko Systems Oy

(artikkelikuva: Tiina Mäki / OYS Valokuvaus)