Blogi: Tavoitteiden asettamisen voima

Organisaatiossa eletään tavoitteenasetannan aikaa. Strategiaa tukevilla tavoitteilla varmistetaan, että toimenpiteet kohdistuvat oikeisiin asioihin. Taitavalla tavoitteiden asettamisella luodaan tiekartta menestykseen ja mahdollistetaan työntekijöiden henkilökohtainen ja ammatillinen kasvu. Esihenkilöiden on tärkeää maalata johdettavilleen kokonaiskuva yrityksen tavoitteista ja sanoittaa jokaisen työntekijän tekemisen merkitys. Kytkemällä henkilökohtaiset tavoitteet organisaation laajempiin tavoitteisiin kukin voi omalta osaltaan varmistaa, että heidän ponnistelunsa myötävaikuttavat yhteiseen menestykseen.

SMART ohjaa tavoitteiden asettamista

Yksi paljon käytetyistä tavoitteiden asettamiskehyksistä on SMART, joka tulee sanoista Specific, Measurable, Achievable, Relevant ja Time bound. Eli konkreettinen, mitattava, saavutettava, olennainen ja aikaan sidottu. Konkreettiset välitavoitteet helpottavat pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista. Kaikkia tavoitteita ei voi mitata tarkasti, mutta niiden toteutusastetta voi arvioida. Parhaat tavoitteet haastavat kehittymään yli nykyisen suoritustason, mutta eivät ole epärealistisia. Tavoitteet tulee olla mahdollista saavuttaa kohtuullisella ponnistuksella asetetussa aikarajassa.

Keskustelun ja palautteen merkityksestä

On tärkeää, että esihenkilö ja työntekijä keskustelevat tavoitteista ja niiden saavuttamisesta pitkin vuotta. Nopeasti muuttuvassa maailmassa on normaalia, että tavoitteet voivat muuttua kesken seurantajakson. Niissä tapauksissa tavoitteet on hyvä sopia ja kirjata yhdessä uudelleen. Oma näkemykseni on, että tavoitteita pitäisi olla ulkoa muistettava määrä, jolloin tavoitteet ovat osa työntekijän normaalia arkea ja ohjaavat työn suuntausta automaattisesti. Asiantuntijaorganisaatiossa työntekijät ohjaavat omaa tekemistään enemmän tai vähemmän itseohjautuvissa tiimeissä tai yksilöinä ja johtajuus on monesti jaettua (esim. matriisiorganisaatiot tai jaetut resurssit), jolloin tavoitteiden seurantaan ja saavuttamiseen osallistuu laajempi ryhmä henkilöitä. Riittävä viestintä, vuorovaikutus ja läpinäkyvyys edesauttavat siinä, että kaikki ovat tietoisia mahdollisesti tehtävistä suunnanmuutoksista oikea-aikaisesti.

Tavoitteista puhuttaessa ei voi olla mainitsematta muutamaa sanaa palautteen antamisesta. Jostain mieleeni on jäänyt lause: ”Palautteen antaminen on palvelus”. Palautteen annosta puhuttaessa ensimmäisenä tulee mieleen, että esihenkilö antaa palautetta johdettavalleen. Kuitenkin mielestäni esihenkilön työ on mitä suurimmassa määrin palveluammatti, jossa yhtenä tavoitteena on mahdollistaa omien johdettaviensa (eli asiakkaittensa) paras mahdollinen menestys. Kannustan sinua auttamaan omaa esihenkilöäsi onnistumaan palveluammatissaan antamalla hänelle vastavuoroisesti palautetta hänen johtamistyöstään. Palaute tulee aina antaa arvostavasti, konkreettisesti ja oikea-aikaisesti.

Juhlista tavoitteiden saavuttamista – joskus myös takapakkeja

Motivaatio on ratkaisevan tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi. Useissa organisaatiossa asetetaan henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi tiimikohtaisia tavoitteita. Muistattehan juhlia yhdessä myös pieniä voittoja. Ja juhlistakaapa välillä myös takapakkeja, sillä silloin tapahtuu oppimista ja löytyy uusia ratkaisumalleja, joita voi hyödyntää jatkossa.

Tavoitteellista ja onnistunutta vuotta kaikille!

Teija Mutanen
henkilöstöpäällikkö
Esko Systems Oy