Vieraskynä: UNA – Yhdessä olemme enemmän

Eskon blogissa vierailee kirjoittajia Esko Systemsin keskeisistä yhteistyöorganisaatioista. Vieraskynänä on tällä kertaa UNA Oy:n toimitusjohtaja Katja Rantala.

Esko Systems ja UNA ovat tehneet yhteistyötä yhtiöiden perustamisen alkuvaiheista. Alusta alkaen on haettu ymmärrystä yhteisten omistajien sote ict:n tarpeisiin, ja matkan varrella yhteistyö on syventynyt ja laajentunut. Vaikka olemme erilaisia toimijoita, olemme luoneet yhteistyöllä merkittävää asiakasarvoa.

Yhteisten omistajien etu on merkittävä yhdistävä tekijä in-house toiminnassa. Olemme käyttäneet ilmaisua ”Yhdessä olemme enemmän” – tähtäämme siihen, että yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia. Asiakkaalle luodaan merkittävää toiminnallista ja taloudellista arvoa. Yhteistyöllä turvataan kustannustehokkuus, tarjotaan parempaa palvelua ja korkeampaa ratkaisujen laatua.

In-house yhtiöiden asemaa on haastettu muun muassa väitteillä toiminnan tehottomuudesta. Kokemuksemme on toinen. Yhteistyössä voidaan hyödyntää laaja osaaminen, syvällinen asiakastarpeen tunnistaminen ja kustannustehokkaat palvelukokonaisuudet myös markkinatoimijoiden tarjontaa hyödyntämällä. Asiakkaiden tarpeet täytetään hyvällä omistajaohjauksella.

In-house yhteistyömalli tarjoaa monia merkittäviä mahdollisuuksia ja etuja myös yrityspuolelle. Yritykset voivat osallistua suuriinkin kilpailutuksiin vaikkapa muodostamalla konsortioita. Moni yritys on saanut yhteistyössä merkittävää osaamista ja kasvuvauhtia omaan toimintaansa: se vahvistaa yritysten toimintaa ja on jopa myötävaikuttanut kansainvälistymiseen.

Erilaiset roolit, yhteinen tavoite

UNA Oy toimii riippumattomana sote ict:n asiantuntijana, tekee ennakoivaa työtä ja kartoittaa toimialan kehityssuuntia teknologiassa, lainsäädännössä ja toimintatavoissa. Toiminnassa korostuvat omistaja-asiakkaiden kanssa määritellyt ja toteutetut ratkaisut sekä syvällisessä yhteistyössä kertynyt kokemus ja osaaminen.

Esko Systems on vakiinnuttanut asemansa merkittävänä asiakas- ja potilastietojärjestelmä-toimittajana. Sen vahvuuksia ovat käytännön tuntemus ja kustannustehokkuus. ESKO asiakas- ja potilastietojärjestelmä sekä sen kehitys on toistuvasti saanut ammattilaisilta kiitosta. Kehitys tukeutuu oman kehitystyön lisäksi kilpailutettuihin ratkaisuihin esimerkiksi sosiaalitoimessa.

Yhteiset omistajat luottavat, että Esko Systemsin kehitystyö ja UNAn asiantuntijuus luovat arvoa, jonka ammattilaiset tunnistavat jatkossakin ja ratkaisukokonaisuus rakentuu kustannustehokkaasti. Kun asiantuntijamme tekevät yhteistyötä, he voivat jakaa tietoa ja osaamistaan, mikä hyödyntää suoraan kehittämistä, voi johtaa uusiin innovaatioihin ja parempiin ratkaisuihin.

Tuotehallinnassa voidaan esimerkiksi integroida UNAn ratkaisut osaksi ESKOn toiminallisuuksia. Liiketoiminnassa olemme voineet tukea Eskoa yhtiönä juridisissa asioissa sekä tuotteiden hinnoittelumallin rakentamisessa. Yhteistyötä tehdään myös oman toiminnan kehittämisessä ja laadunhallinnassa.

Yhteistyössä on valtava potentiaali

Hyvinvointialueet hakevat toimivaa asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuutta, joka voi koostua useiden toimittajien järjestelmistä ja sovelluksista osana suurempaa ratkaisua. Konkreettinen hyöty omistaja-asiakkaille ilmenee siinä, että voimme tarjota asiantuntevan ja kustannustehokkaan palvelukokonaisuuden, joka hyödyntää jo tehtyä järjestelmäkehitystyötä.

Esko Systemsin ja UNAn yhteistyö rakentuu luottamukselle ja yhteiselle tavoitteelle omistaja-asiakkaiden tarpeiden täyttämisessä. Yhtiöt ovat yhteistyöllä osoittaneet, että in-house toiminta, yritysten liiketoiminnan menestys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus eivät ole toisiaan poissulkevia. Ne voivat tukea toisiaan ja synnyttää positiivista muutosta.

UNA Oy:n asiantuntijuus ja arkkitehtuuriosaaminen sekä Esko Systemsin teknologinen osaaminen synnyttävät yhdessä valtavan potentiaalin. Niiden tarina on inspiroiva esimerkki siitä, miten voimme rakentaa yhteistyöllä nykyistä kestävämpää ja toimivampaa tulevaisuutta meille kaikille.

Katja Rantala
toimitusjohtaja
UNA Oy