Tutkitusti paras

Esko-potilastietojärjestelmä on toistuvasti arvioitu käyttäjätutkimuksissa Suomen parhaaksi potilastietojärjestelmäksi. Esko on todettu omassa sarjassaan parhaaksi järjestelmäksi Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä 2010, 2014, 2017 ja 2021 –tutkimuksissa,  parhaaksi tietojärjestelmäksi THL:n suomalaisille sairaanhoitajille tekemässä tutkimuksessa v. 2020 sekä lähihoitajille tehdyssä tutkimuksessa vuonna 2022.

Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä -tutkimus

Lääkärit pitivät Eskoa selvästi toimivimpana potilastietojärjestelmänä Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä 2021 -tutkimuksessa. Esko sai tutkimuksessa kouluarvosanakseen 8,7, kun kaikkien arvioitujen järjestelmien keskiarvo oli 6,7.

Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä -tutkimus toteutettiin neljännen kerran ja tutkimusryhmässä oli mukana tutkijoita Aalto-yliopistosta, Oulun yliopistosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ja Lääkäriliitosta.

Tutkimuksessa Esko arvioitiin sairaalasektorilla parhaaksi potilastietojärjestelmäksi kaikilta tutkimuksessa mitatuilta ominaisuuksilta. Näitä olivat tekninen toimivuus, käytettävyys sekä yhteistyö ja tiedonkulku.

Käyttäjät antoivat Eskolle kouluarvosanan 8,7, jolla Esko nousi kirkkaasti tutkimuksen parhaaksi potilastietojärjestelmäksi. Esko arvioitiin parhaaksi myös vuoden 2017 vastaavassa tutkimuksessa.

Verrattuna aikaisempaan Esko on kasvattanut etumatkaansa: vuonna 2017 Esko sai arvosanan 7,6 ja toiseksi parhaaksi arvioitu järjestelmä 7,4. Nyt julkaistussa aineistossa Eskon arvosana oli 8,7 ja toiseksi parhaan järjestelmän 7,7.

Linkki tutkimustulosten tiivistelmään: Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä 2021

Lisätietoja tutkimuksesta: https://www.laakariliitto.fi/uutiset/ajankohtaista/tutkimus-laakarien-kokemuksista-potilastietojarjestelmissa-on-edelleen-kehitettavaa/

 

Tietojärjestelmät sairaanhoitajien työn tukena -tutkimus

Esko todettiin parhaaksi tietojärjestelmäksi THL:n vuonna 2020 sairaanhoitajille tekemässä tutkimuksessa julkinen sairaala -kategoriassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa ”Tietojärjestelmät sairaanhoitajien työn tukena eri toimintaympäristöissä: kokemuksia tuotemerkeittäin” Esko-potilastietojärjestelmä koettiin sairaalaympäristössä parhaiten organisaation sisäistä tiedonkulkua tukevaksi, hyödyllisimmäksi, rutiinitehtävien suorittamisessa helpoimmaksi sekä vakaimmaksi ja nopeimmaksi järjestelmäksi.

Kysely toteutettiin keväällä 2020 ja siihen vastasi 3912 sairaanhoitajaa, joista pääosa työskenteli julkisessa sairaalassa, terveyskeskuksessa, sosiaalialalla tai yksityissektorilla. Kouluarvosana-arvioinneissa julkisen sairaalan toimintaympäristössä Esko sai ylivoimaisesti parhaan arvosanan, 8,2. Kyseisessä kategoriassa arvosanat jakautuivat välille 5,6 – 8,2. Yksikään muu järjestelmä Eskon lisäksi ei saanut arvosanaa 8 tai yli.

 

Linkki tutkimukseen (engl.): https://journal.fi/finjehew/article/view/95704

 

Tietojärjestelmät lähihoitajien työn tukena -tutkimus

Esko arvioitiin parhaaksi myös lähihoitajille suunnatussa tutkimuksessa.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL:n  toteutti keväällä 2022 Itä-Suomen yliopiston kanssa  kyselyn tietojärjestelmien toimivuudesta lähihoitajien työn tukena. Tietojärjestelmät lähihoitajien työn tukena eri toimintaympäristöissä: kokemuksia tuotemerkeittäin 2022 – kyselyssä arvioitiin, missä määrin asiakas- ja potilastietojärjestelmien eri tuotemerkit tukevat lähihoitajien työtä eri toimintaympäristöissä. Kysely toteutettiin keväällä 2022, ja siinä lähihoitajilta kysyttiin arviota tietojärjestelmien tuesta tiedonkululle, arviota tietojärjestelmien hyödyistä, sekä kokemuksia tietojärjestelmien käytöstä. Vastaajat arvioivat potilastietojärjestelmää asteikolla 4 -10, ja vastaajia oli yhteensä 3 866.

Arvosanojen keskiarvot vaihtelivat kohtalaisesta (6) hyvään (8), ja kuten aiemmissa sairaanhoitajille ja lääkäreille suunnatuissa kyselyissä Esko sai julkisen sairaalan kategoriassa parhaat arviot.

Linkki tutkimustiivistelmään: https://journal.fi/finjehew/article/view/125395/78105

Käyttäjien kommentit

Eskon järjestelmäkehitystä on tehty alusta asti käyttäjien kanssa moniammatillisella kehittäjätiimillä ja vuoropuhelussa terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Käyttäjät ovat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä Eskoon.

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää Esko-järjestelmästä ja sen mahdollisuuksista? Soita tai jätä meille viesti yhteystietosivun kautta.

Yhteystiedot