Esko – en ny kod för hälso- och sjukvården

Esko är ett användarorienterat patientdatasystem som är utvecklat i Finland för den finska hälso- och sjukvården.  Patientdatasystemet Esko utvecklas ständigt tillsammans med användarna det vill säga hälso- och sjukvårdspersonal.  I användarundersökningar har Esko upprepade gånger bedömts vara Finlands bästa patientdatasystem. I framtiden kommer vi att erbjuda ett heltäckande Esko klient- och patientdatasystem för välfärdsområden när Esko expanderar till primärvården och socialvården.

Esko produktfamilj

“Det har varit smidigt och lätt att använda Esko.”

—avdelningsöverläkare Pirjo Ravaska, Laplands välfärdsområde

Bäst i test

Esko uppskattas i synnerhet för att det är användarvänligt och funktionssäkert. I användarundersökningar har Esko upprepade gånger bedömts vara Finlands bästa patientdatasystem.

Användarundersökningar

Esko Systems Ab

För närvarande den som genomför det mest betydande utvecklingsprojektet IKT för välfärdsområden

För utveckling och underhåll av systemet Esko ansvarar inhouse-bolaget Esko Systems Oy som grundades först år 2019. Bolagets delägare får vara med och skapa smidiga och förmånliga datasystemlösningar som stöder och effektiviserar klient- och patientarbetet i vardagen.

Bolaget

Esko för välfärdsområden

Esko utvecklas som bäst till klient- och patientdatasystem för välfärdsområdenas behov. Vid årsskiftet 2023–24 tas de första i bruk i Norra Österbottens välfärdsområde.

Läs mer

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om produktfamiljen Esko eller om Esko som bolag?

Ta kontakt med oss