Ny kod för hälso- och sjukvården

Patientdatasystemet Esko utvecklas tillsammans med användarna det vill säga hälsovårdspersonalen.
I användarundersökningar har Esko upprepade gånger bedömts vara Finlands bästa patientdatasystem.

Bekanta dig med vårt patientdatasystem som överskrider organisationsgränserna.

Utvecklat tillsammans med användarna.

Vi utvecklar Esko tillsammans med hälsovårdspersonal. Vårt lättanvända system fungerar även i mobila enheter.

Det finska användarorienterad patientdatasystemet för den finska hälso- och sjukvården

Patientdatasystemet Esko utvecklas tillsammans med användarna det vill säga hälsovårdspersonalen.  Via vårt bolag kan kommuner och aktörer inom social- och hälsovården lätt delta i skapandet av smidiga och förmånliga informationssystemlösningar som stödjer och effektiviserar patientarbetet i vardagen. 

Bäst i test

Esko får fortlöpande positiv respons för att vara användarvänligt och funktionssäkert. I Läkarförbundets undersökningar har Esko under flera år bedömts vara Finlands bästa patientdatasystem.  Även vårdpersonalen har gett goda vitsord för användarupplevelse av Esko.