Ny kod för hälso- och sjukvården

Patientdatasystemet Esko utvecklas tillsammans med användarna det vill säga hälsovårdspersonalen.  Via vårt bolag kan kommuner och aktörer inom social- och hälsovården delta i skapandet av smidiga och förmånliga informationssystemlösningar, som stödjer och effektiviserar patientarbetet i vardagen.

Bekanta dig med vårt patientdatasystem som överskrider organisationsgränserna.

Utvecklat tillsammans med användarna.

Vi utvecklar Esko tillsammans med hälsovårdspersonal. Vårt lättanvända system fungerar även i mobila enheter.

Enligt undersökningar det bästa patientdatasystemet för den finska hälso- och sjukvården – med användarorienterad planering i centrum

Patientdatasystemet Esko utvecklas tillsammans med användarna det vill säga hälsovårdspersonalen.  Via vårt bolag kan kommuner och aktörer inom social- och hälsovården lätt delta i skapandet av smidiga och förmånliga informationssystemlösningar som stödjer och effektiviserar patientarbetet i vardagen. 

Rätt uppgifter på rätt plats vid rätt tid

Esko Systems Oy utvecklar patientdatasystemet Esko för den specialiserade sjukvården, vilket enligt undersökningar har konstaterats lämpa sig bäst för den finska hälso- och sjukvården.  Vi utvidgar för närvarande Esko till primärvården och skapar förutsättningar för att uppgifterna följer patienten genom hela vårdkedjan från primärvården till den specialiserade sjukvården.