Ajankohtaista

10.8.2023
Juho Kokkonen Esko Systemsin projektijohtajaksi

Esko Systemsin johtoryhmä täydentyi elokuun alussa uudella jäsenellä, kun Juho Kokkonen aloitti yhtiössä projekteista vastaavana johtajana. Rooli on yhtiössä uusi. Juho on koulutukseltaan ekonomi ja hänellä on pitkä kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja projektijohtamisesta. Projektijohtaja vastaa yhtiössä Esko-asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoprojekteista. Tervetuloa mukaan Eskon tiimiin Juho!…

9.8.2023
Blogi: Nopea järjestelmäperehdytys = enemmän aikaa potilastyöhön

Potilastietojärjestelmän helppokäyttöisyys ja intuitiivisuus vaikuttavat perehdytyksen nopeuteen. Mitä intuitiivisempi ja helppokäyttöisempi järjestelmä on, sitä nopeammin terveydenhuollon ammattilaiset oppivat sitä käyttämään ja aikaa vapautuu potilastyöhön. Jokaisen käyttäjän on tärkeää saada laadukas perehdytys potilastietojärjestelmään. Esko Systemsin käyttäjäorganisaatiossa Esko-potilastietojärjestelmän pääkäyttäjät koulutetaan pääsääntöisesti kahdesti vuodessa. Pääkäyttäjät on nimetty Eskoa käyttävien sairaaloiden eri vastuualueilta, ja…

28.6.2023
Blogi: Käytettävyys ja intuitiivisuus tietojärjestelmissä

Hyvä käytettävyys on usein sellaista, mihin ei erityisesti kiinnitä huomiota. Järjestelmää on vain helppo käyttää ja se on intuitiivinen eli toimii kuten sen odottaa toimivan, vaikka aikaisempaa käyttökokemusta ei olisikaan. Silloin käyttö ei kuormita käyttäjää, vaan on sujuvaa ja loogista, jolloin myös työn tehokkuus paranee. Hyvä käytettävyys vähentää koulutuksen ja…

15.6.2023
Kesäkuulumisia Esko Systemsiltä

Työntäyteisen kevään jälkeen ollaan kesälomien kynnyksellä. Vuoden 2023 alusta käynnistyneiden hyvinvointialueiden kanssa on puoli vuotta yhteistyötä nyt takana, ja moni asia on hakenut uomansa. Tiiviissä yhteistyössä omistajiemme kanssa rakennamme Esko asiakas- ja potilastietojärjestelmää (APTJ) käyttäjien tarpeet täyttäväksi kokonaisuudeksi. Esko Systems kilpailutti kevään aikana Esko APTJ:tä täydentävän laskutusjärjestelmän hankinnan. Hankintakilpailutuksen voitti…

14.6.2023
Blogi: Yksi lääkityslista – Suomen paras Lääkehoito-osio

Eskon ideologiana on alusta saakka ollut, että järjestelmässä on vain yksi lääkehoito, joka kulkee läpi potilaan hoitoketjun. Eskon erillisissä sovelluksissa (esim. päivystystoiminnan HoiTu, valvontayksiköiden Kliininen tilannekuva, anestesian Antti-sovellus) lääkehoidon kirjaaminen on tärkeä osa potilaan hoitoa. Kaikki mainitut sovellukset käyttävät samaa lääkehoitoa, jolloin lääkitystieto on yhteneväinen ja tiedon kirjaaminen tapahtuu vain…

1.6.2023
Blogi: Eskon avulla eroon isoista ohjelmistopäivityksistä

Esko Systemsin blogisarjan avaa tuotekehitysjohtajamme Markku Hurskainen. Hän kertoo blogissa, miten Esko-järjestelmän avulla päästään eroon isoista ohjelmistopäivityksistä, kun modulaarinen ja selainpohjainen arkkitehtuuri mahdollistaa helpommat päivitykset. Minulta kysytään usein, miksi Esko on niin hyvä ja tykätty potilastietojärjestelmä? Vastauksen antaminen on osin haastavaa, koska yhtä selkeää syytä ei ole – pikemminkin…

10.5.2023
Esko Systems hankkii suun terveydenhuollon tietojärjestelmän Mediconsult Oy:ltä

Mediatiedote 10.5.2023 Esko Systemsin Esko APTJ-kokonaisuutta täydentäväksi suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmäksi on valittu kotimaisen Mediconsult Oy:n Saga Suun terveydenhuolto. Aiemmin osaksi Esko-kokonaisuutta on valittu niin ikään Mediconsultin Saga Sosiaalihuolto ja Saga Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä ja optimointi. Suomalainen potilastietojärjestelmätoimittaja ja asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden hyvinvointialueille tarjoava Esko Systems Oy kilpailutti keväällä 2023 suun…

21.4.2023
Elsa Eskolla Työn Taitajana

Torstaina 20.4. saimme Oulun toimistolle nuorta energiaa, kun Myllytullin koulun 9. luokkalainen Elsa Haapalainen pääsi kurkistamaan potilastietojärjestelmän kehitystyöhön Esko Systemsillä. Eskon palvelupäällikkö Päivi Sutelainen ja useampi kollegansa saivat työn varjostajaksi Elsan, joka paikkaa hakiessaan oli kertonut kiinnostuksestaan terveydenhuoltoalaan. Elsan lähitulevaisuuden suunnitelma on hakea opiskelemaan kaksoistutkintoa lähihoitajaksi ja ylioppilaaksi, ja myös…

21.4.2023
Lähihoitajat arvioivat Eskon parhaaksi tietojärjestelmäksi

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL julkisti eilen Itä-Suomen yliopiston kanssa tehdyn kyselyn tietojärjestelmien toimivuudesta lähihoitajien työn tukena. Tietojärjestelmät lähihoitajien työn tukena eri toimintaympäristöissä: kokemuksia tuotemerkeittäin 2022 – kyselyssä arvioitiin, missä määrin asiakas- ja potilastietojärjestelmien eri tuotemerkit tukevat lähihoitajien työtä eri toimintaympäristöissä. Kysely toteutettiin keväällä 2022, ja siinä lähihoitajilta kysyttiin arviota…

31.3.2023
Esko Systems hankkii kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän ja asiakaskäyntien optimoinnin kotimaiselta Mediconsultilta

Esko Systems Oy, mediatiedote 31.3.2023 Suomalainen potilastietojärjestelmätoimittaja ja asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden hyvinvointialueille tarjoava Esko Systems Oy kilpailutti vuonna 2022 sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän, jossa pakollisena optiona oli kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä ja asiakaskäyntien optimointi sekä mobiilikäyttö. Kilpailutuksen voitti tuolloin Mediconsult Oy Saga Sosiaalihuolto -järjestelmällä. Nyt hankittava Saga Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä ja optimointi tulee osaksi Esko…

Hae julkaisuvuoden mukaan