Blogi: Arkkitehtuurin monet kasvot

Arkkitehdeista puhuttaessa ensimmäiseksi mieleen juolahtaa rakennuksia suunnitteleva arkkitehti. Arkkitehtuuri on kuitenkin paljon laajempi käsite, jota tarvitaan muissakin yhteyksissä. Tässä blogi-kirjoituksessa kerron Esko Systemsillä tehtävästä, ohjelmistoon liittyvästä arkkitehtuurista, sen eri tasoista ja miksi se on elintärkeä osa hyvin toimivaa tuotetta.

Ohjelmistoarkkitehdit suunnittelevat järjestelmiä, jotka käsittelevät tietoja, suorittavat tehtäviä ja toimittavat palveluita tehokkaasti ja luotettavasti. Rakennusarkkitehdit valmistavat fyysisiä rakenteita, jotka varmistavat ihmisille sopivan mukavuuden, turvallisuuden ja käytettävyyden. Molemmissa tapauksissa tavoitteiden saavuttaminen edellyttää huolellista valmistelua, suunnittelua ja loppukäyttäjien tarpeiden huomioon ottamista.

Ohjelmistoarkkitehtuurin tasot

  • kokonaisarkkitehtuuri vastaa rakennusarkkitehtuurin termein kaupungin suunnittelua, johon oman kaupunginosan tulee istua saumattomasti, jotta kaupunki toimii
  • järjestelmäarkkitehtuuri vastaa yhden kaupunginosan suunnittelua, jolloin kaupunginosa vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin ja on turvallinen asuinpaikka
  • kohdearkkitehtuuri vastaa johonkin toimintoon liittyvien osien tarkastelua osana kokonaisuutta, esimerkiksi kaupunginosan jätehuollon liittymistä koko kaupungin jätehuoltoon
  • sovellusarkkitehtuuri vastaa yhden talon suunnittelua, jolloin talo vastaa juuri sille asetettuihin tavoitteisiin ja sen asukkaat ovat tyytyväisiä
  • IT-arkkitehtuuri vastaa kaupunginosan rakenne- ja liikennesuunnittelua, jolloin kaupunginosa koostuu järkevistä, vaatimukset täyttävistä osista.

 

Ohjelmistoarkkitehtuuri Eskolla

Esko Systemsillä tehdään ohjelmistoarkkitehtuuria kaikilla edellä mainituilla tasoilla, jotta Esko asiakas- ja potilastietojärjestelmästä rakennetaan tulevaisuuteenkin kantavaa, hyvin toimivaa ja käyttäjien tarpeisiin vastaavaa järjestelmää. Tällöin asiakkaiden ympäristöön saumattomasti istuva kokonaisarkkitehtuuri ja hyvin toimiva Esko-järjestelmän järjestelmäarkkitehtuuri maustettuna tärkeimmillä kohdearkkitehtuurin kuvauksilla syöttävät tietoa Esko-sovellusten sovellusarkkitehtuurille. IT-arkkitehtuuri puolestaan rakentaa näille suositukset toimivan ajoympäristön tekemiseksi.

Kuva: Esko asiakas- ja potilastietojärjestelmä osana asiakkaan kokonaisarkkitehtuuria

Jokaisella arkkitehtuuritasolla otetaan huomioon mahdolliset tulevaisuuden tarpeet, jotta kokonaisuutta voidaan tarvittaessa laajentaa ilman että työ joudutaan aloittamaan alusta. Alla olevassa kuvassa näkyvät Esko Systemsin arkkitehtuuriperiaatteet, jotka ohjaavat tätä työtä.

Kuva: Esko Systemsin arkkitehtuuriperiaatteet

Näiden asioiden yhdistämisen tuloksena on syntynyt nykyisin Suomen arvostetuin potilastietojärjestelmä, joka laajenee hyvinvointialueille sopivaksi asiakas- ja potilastietojärjestelmäksi samojen suunnitteluperiaatteiden tukemana.

Tuija Ojala
järjestelmäarkkitehti
Esko Systems Oy