Eskon Luovutustenhallinta -sovellus käyttöön Pohteella

Pohde otti 11.10.2023 menestyksekkäästi käyttöön uuden Eskon Luovutustenhallinta -sovelluksen, joka on suunniteltu potilaan/asiakkaan Kanta-informoinnin, Kanta-luovutusluvan ja Kanta-kieltojen ylläpitämiseen, tulostamiseen ja tarkistamiseen Esko-potilastietojärjestelmän kautta.
Sovellus on suunniteltu noudattamaan 1.11.2021 voimaantulleen asiakastietolain mukaisia toiminnallisuuksia, mikä takaa tietosuojan ja lainmukaisuuden.

Luovutustenhallinta -sovelluksen avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat hallinnoida potilaiden/asiakkaiden Kanta-informointia, Kanta-luovutuslupia ja Kanta-kieltoja entistä tehokkaammin. Tiedot haetaan ja tallennetaan luotettavasti Kelan tahdonilmaisupalveluun, mikä mahdollistaa ajantasaisen ja täsmällisen informoinnin.

Samalla kun Luovutustenhallinta otettiin käyttöön, vanhat informoinnit, suostumukset ja kiellot siirtyivät elinkaarensa päähän.