Blogi: Hoitotyön rakenteinen kirjaaminen Esko-potilastietojärjestelmässä

Miksi kaiken pitää aina muuttua?  Miksi ei voida käyttää sitä samaa ohjelmaa, jota on käytetty jo vuosikaudet?

Tätä on varmasti miettinyt moni Esko-potilastietojärjestelmän käyttäjä kuluneen parin viime vuoden aikana. Tosiasia on, että kehitys kehittyy: elämme jatkuvassa muutoksessa. Muutoksen tuuliin on päässyt myös hoitotyön kirjaaminen Esko-potilastietojärjestelmässä.  Muutostuulet ovat puhallelleet asian ympärillä aiemminkin, mutta ne ovat laantuneet ja jättäneet jälkeensä osittain pysähtyneisyyden tilan ja estäneet samalla uusien ajattelutapojen sekä menetelmien jalostamisen ja käyttöönoton. Enemmin tai myöhemmin muutokselle tulee aika, joka pakottaa miettimään uusia ratkaisuja, ottamaan käyttöön uusia menetelmiä ja toimintatapoja, jotta entisestä voidaan luopua.

Kirjaamisen käytännöt ovat tärkeä osa potilaan hoitoa

Rakenteinen hoitotyön kirjaaminen on tärkeä osa potilaan hoidon suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Rakenteisella kirjaamisella tarkoitetaan, että hoitotyön dokumentointi noudattaa yhteisesti sovittuja periaatteita ja käsitteitä, jotka kuvaavat potilaan tilaa, hoitotyön tarpeita ja niiden tavoitteita. Myös hoitotoimet, joilla potilaan tarpeisiin vastataan ja hoitotyön arviointi dokumentoidaan.

Hoitotyön yhteinen käsitteistö helpottaa tiedon siirtymistä hoitohenkilökunnan välillä ja parantaa hoidon laatua ja turvallisuutta. Rakenteinen kirjaaminen mahdollistaa potilaan hoidon jatkuvuuden, laadun seurannan ja kehittämisen.

Eskon Jatkuva hoitokertomus on yksi rakenteisen kirjaamisen välineistä. Jatkuvaan hoitokertomukseen kirjataan potilaan tilaan, hoitoon ja ohjaukseen liittyvät keskeiset tiedot. Voidaan ajatella, että jatkuva hoitokertomus on potilaan hoidon kulun kuvaus, joka sisältää potilaan oman kertomuksen, hoitajan havainnot, suunnitelmat ja arviot. Se on kronologinen, aikajärjestyksessä etenevä kokonaisuus, joka kuvaa potilaan tilannetta ja hoidon etenemistä. Jatkuva hoitokertomus on tarkoitettu ensisijaisesti terveydenhuollon henkilöstölle päivittäisen hoitotyön kirjaamisen työkaluksi.

Asiantuntijat tiiviisti mukana tuotekehitystyössä

Kansalliseen FinCC-luokitukseen pohjautuva Eskon Jatkuva hoitokertomus julkaistiin käyttöön keväällä 2023. Julkaisua edelsi puolentoista vuoden tiivis tuotekehitystyö uuden sovelluksen rakentamiseksi. Kehittämisessä oli aktiivisesti mukana asiantuntijaryhmä, joka koostui sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon ammattilaisista.

Uuden tuotteen kehittämiseen kuuluu olennaisena osana käytettävyystestaus, ja sovelluksen käytettävyyttä testattiin useamman kerran tuotekehitystyön aikana. Uudistustyötä ovat vauhdittaneet myös tekniset vaatimukset. Eskon vanha hoitosuunnitelma oli tekniseltä ratkaisultaan elinkaarensa lopussa, jonka vuoksi uuteen teknologiaan pohjautuvan sovelluksen tekeminen oli välttämätöntä. Uuden jatkuvan hoitokertomuksen käyttöönoton myötä Eskon vanhan hoitosuunnitelman käyttö loppuu ja osio siirtyy osaksi potilastietojärjestelmän historiaa.

Muutos antaa aina myös mahdollisuuden jollekin uudelle. Siksi kaiken pitää aina muuttua.

Risto Tolonen
tuoteomistaja
Esko Systems Oy