Blogi: Hyvinvointialueiden Esko-käyttöönotot

Uusien tietojärjestelmien käyttöönotot ovat usein vaativia projekteja. Näin on myös rakentuvilla hyvinvointialueilla, jotka samanaikaisesti pyrkivät virtaviivaistamaan toimintamalleja sekä poistamaan päällekkäisiä järjestelmäkokonaisuuksia. Toimintaympäristössä, jossa useat osapuolet pyrkivät samanaikaisesti tuottamaan palvelua lukuisille loppukäyttäjille ja yhdistämään oman erikoisalansa järjestelmiä, käyttöönoton projektikokonaisuus koskee tuhansia ihmisiä ja laajaa joukkoa yrityksiä.

Me Esko Systemsillä olemme yksi osapuolista, joka yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa rakentaa toimivaa tietojärjestelmäkokonaisuutta alueiden ja käyttäjien tarpeisiin. Toimitamme sekä oman Esko-ohjelmistomme että kolmansien osapuolien täydentävät kokonaisuudet yhdeksi asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuudeksi (APTJ), jolla hyvinvointialue voi varmistaa palvelukokonaisuuden toimivuuden. Mutta miten osapuolet toimivat yhdessä projektin eri vaiheissa?

Pohjois-Suomen yhteistyöalue (YTA) sisältää Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet. Hyvinvointialueet toimivat itsenäisesti ja valitsevat omat kumppaniverkostonsa järjestelmien toimittamiseen ja toiminnallisen käyttöönoton varmistamiseen. Yhteistyötä tapahtuu monella tasolla. APTJ-kokonaisuuden näkökulmasta kustannustehokkuus kokonaisuuden hankinnassa sekä synergiat käyttöönotossa yli hyvinvointialueidenrajojen ovat oleellinen osa yhteistyötä. Näin vältetään hyvinvointialuekohtaiset räätälöinnit, jotka lisäävät kustannuksia. Samalla varmistetaan toiminnallinen yhteistyö asiakkaiden valitsemissa kokonaisuuksissa. Esko Systemsin omistaja-asiakkailla on mahdollisuus hyödyntää synergiaa, jota tarjoamme kokonaisuuden toimituksessa.

Hyvinvointialueelle rakentuvat järjestelmät sisältävät ratkaisuja useille osa-alueille. Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalipalvelut ja suun terveydenhuolto ovat omia kokonaisuuksiaan, joissa toimintakentän tarpeita palvellaan omilla tuotekokonaisuuksilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ovat käyttäjiä, jotka hyötyvät työssään järjestelmien käyttöönotosta. Laskutusjärjestelmä ja kansalaisen sähköinen ajanvaraus ovat poikkileikkaavia järjestelmän osia yli toimialojen, ja niiden kosketuspinta ulottuu hyvinvointialueen asukkaisiin saakka.

Käyttöönotot jakautuvat tekniseen ja toiminnalliseen käyttöönottoon. Teknisessä käyttöönotossa järjestelmien tuotekehitys, kolmansien osapuolien integraatiot ja palvelinalustatoimijat varmistavat, että ratkaisun tekninen kokonaisuus rakentuu saumattomasti yhteiseen asiakaspolkuun. Toiminnallisessa käyttöönotossa varmistetaan, että ratkaisun käyttäjät pystyvät vastaanottamaan sekä järjestelmien sujuvan käytön että tuomaan toimintamalliin tarvittavia muutoksia.

Esko Systems on vahvasti mukana sekä teknisessä että toiminnallisessa käyttöönotossa. Tuotekehityksemme tekee yhteistyötä useiden toimittajaosapuolten kanssa ja varmistaa yhdessä palvelinalustatoimijan kanssa ratkaisujen julkaisut hyvinvointialueelle. Koulutamme myös pääkäyttäjiä ja kuuntelemme asiakkaiden edustajia ratkaisun toimivuudesta. Poimimme samalla kehitysideoita, joita viemme ketterästi tuotekehitykselle. Olemme Esko Systemsillä sitoutuneet toimittamaan asiakkaiden arvostaman kokonaisuuden, ja kuuntelemaan käyttäjien tarpeita myös käyttöönottoajan jälkeen, kun kokonaisuudet ovat siirtyneet jatkuvan palvelun piiriin.

Juho Kokkonen
johtaja, projektit
Esko Systems Oy