Uusia eskolaisia esittelyssä

Esko Systemsin puolentoista toimintavuoden aikana taloon on rekrytoitu useita uusia ammattilaisia, joten päätimme tarjota Eskosta kiinnostuneille kurkkauksen organisaatioomme: Keitä ovat Eskon uudet osaajat ja millaisiin työtehtäviin he ovat yhtiössä tarttuneet?

Ilolla esittelemme neljä eskolaista osaajaa, jotka ovat mukana Eskon kasvupolulla: Kaisu Anttila, Eetu Kinnunen, Pia Liukkonen ja Mikko Sorppanen.

Kaisu Anttila, tuoteasiantuntija

Kaisu aloitti Eskolla elokuussa 2020. Hän toimii tuoteasiantuntijana Esko PTH-hankkeessa eli on mukana luomassa ja suunnittelemassa Eskon perusterveydenhuollon sovelluksen tulevia toiminnallisuuksia. Kaisulla on sairaanhoitajan koulutus ja pitkä työkokemus alalta, minkä myötä hänellä on vahva käytännön tuntuma Esko-potilastietojärjestelmän käytöstä asiakkaan puolelta.

Kaisun mukaan työssä mukavinta on työskennellä yhdessä eri asiantuntijoiden kanssa ja olla luomassa yhdessä jotain uutta. ”Yhteiset suunnittelusessiot ovat parhaimpia hetkiä”, Kaisu kertoo.

Eetu Kinnunen, suunnittelija

Eetu Kinnunen aloitti Eskolla ohjelmistosuunnittelijana Codematch-konsulttiohjelman kautta marraskuussa 2020 ja siirtyi eskolaiseksi maaliskuussa 2021. Hän työskentelee Esko Systemsin perusterveydenhuollon tuotekehityshankkeessa sovelluskehittäjänä. ”Parasta tässä työssä on toteuttaa oikeasti hyödyllistä softaa moderneilla teknologioilla ja hyvässä tiimihengessä”, Eetu kertoo.

Pia Liukkonen, tuoteomistaja

Pia on Eskon tuorein vahvistus, hän aloitti yhtiössä maaliskuun 2021 puolessa välissä. Työssään Pia toimii tuoteomistajana Kliininen tilannekuva -tuoteprojektissa. Tuoteomistaja ohjaa tiimin suunnittelutyötä ja toimii yhteyshenkilönä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien suuntaan. Pialla on taskussaan terveydenhoitajan koulutus ja pitkä työkokemus alalta, joten terveydenhuollon maailma on hänelle myös ammattinäkökulmasta tuttu.

Pia kuvaa vastaanottoaan Esko Systemsille positiiviseksi ja työpaikan tunneilmapiiriä hyväksi. Yhteenvetona hän toteaa: ”Kaikkea toimintaa ohjaa vilpittömästi tahtotila tehdä porukalla käyttäjäystävällisiä ja ammattilaisen työtä tukevia ratkaisuja. Eskolla tehdään oikeita asioita!”

Mikko Sorppanen, järjestelmäasiantuntija

Mikko aloitti Eskolla järjestelmäasiantuntijana maaliskuun 2021 alussa. Mikko työskentelee Eskon teknisessä tuessa, jonne ohjautuvat Eskon käyttäjätuesta jatkokehittämistä vaativat asiakasyhteydenotot. Mikolla on pitkä työkokemus teknisessä tuessa työskentelystä ja insinöörin tutkinnon lisäksi myös terveydenhuoltoalan koulutus.

Reilun kuukauden Esko Systemsillä työskennellyt Mikko kuvaa vastaanottoaan uuteen työpaikkaan positiiviseksi kokemuksesta. ”Lämminhenkinen ja mukava porukka täällä on”, hän toteaa. ”Alusta pitäen on päässyt mukaan oikeaan tekemiseen ja saanut itselle haastavia tehtäviä. Ongelmatilanteissa ei ole ollut tunnetta, että olisi asioiden kanssa yksin, vaan aina on löytynyt se ”joku”, joka osaa auttaa ja ennen kaikkea on halukas auttamaan.

Kaisun, Eetun, Pian ja Mikon esittelyjen myötä toivotamme kaikille Eskon seuraajille aurinkoista huhtikuuta!