Lähihoitajat arvioivat Eskon parhaaksi tietojärjestelmäksi

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL julkisti eilen Itä-Suomen yliopiston kanssa tehdyn kyselyn tietojärjestelmien toimivuudesta lähihoitajien työn tukena.

Tietojärjestelmät lähihoitajien työn tukena eri toimintaympäristöissä: kokemuksia tuotemerkeittäin 2022 – kyselyssä arvioitiin, missä määrin asiakas- ja potilastietojärjestelmien eri tuotemerkit tukevat lähihoitajien työtä eri toimintaympäristöissä. Kysely toteutettiin keväällä 2022, ja siinä lähihoitajilta kysyttiin arviota tietojärjestelmien tuesta tiedonkululle, arviota tietojärjestelmien hyödyistä, sekä kokemuksia tietojärjestelmien käytöstä. Vastaajat arvioivat potilastietojärjestelmää asteikolla 4 -10, ja vastaajia oli yhteensä 3 866.

Arvosanojen keskiarvot vaihtelivat kohtalaisesta (6) hyvään (8), ja kuten aiemmissa sairaanhoitajille ja lääkäreille suunnatuissa kyselyissä Esko sai julkisen sairaalan kategoriassa parhaat arviot.

Tutkimuksen perusteella tietojärjestelmät tukevat pääosin lähihoitajien työtä. Tärkeitä kehityskohteita nousi myös esiin; yksi keskeisimmistä oli huomio, että lähihoitajat arvioivat tietojärjestelmien käytön yleisesti vievän liikaa aikaa asiakastyöstä.

Linkki tutkimustiivistelmään: https://journal.fi/finjehew/article/view/125395/78105

Uutinen THL:n sivuilla