Blogi: Eskon Potilashallinto

Potilashallinnon kehittäminen valaa uutta perustusta Esko asiakas- ja potilastietojärjestelmään. Työ on iso, mutta sitä on tehty hyvässä hengessä asiakkaiden kanssa jo useamman vuoden ajan. Tuleva potilashallinto mahdollistaa yhtenäisen APTJ-ratkaisun hyvinvointialueille niin perusterveydenhuoltoon kuin erikoissairaanhoitoonkin. Samaa tuttua Eskoa tullaan käyttämään pienen kunnan neuvolasta yliopistosairaalan vaativaan vuodeosastotoimintaan.

Potilashallinto ei ole yksi sovellus, vaan se koostuu useista yhteen sovitetuista moduuleista. Oikeaoppisesti rakennetut moduulit mahdollistavat nopean iteratiivisen kehityksen ja paremman käyttökokemuksen loppukäyttäjälle.

Ajanvaraus sekä jononhallinta

Kun organisaatio suunnittelee palvelutoimintaansa, suunnitelma konkretisoidaan Eskon Ajanvaraukseen. Ajanvarauksessa muodostetaan käytössä oleville resursseille tai palveluille työsuunnitelma, jonka perusteella potilaille varataan aikoja. Jos aikoja ei voida suoraan antaa, potilas on mahdollista asettaa jonoon myöhempää käsittelyä varten.

Eskon Ajanvaraus-toiminto tullaan myös integroimaan Kansalaisen ajanvaraus -järjestelmään, jolloin asiakas voi myös itse varata sovittuja palveluja.

Yksikön tilannekuva

Siinä missä Eskon Ajanvaraus toimii suunnittelun työkaluna, monelle käyttäjälle jo tuttu Yksikön tilannekuva on toiminnan operatiivinen työkalu. Yksikön tilannekuvan avulla otetaan potilaat vastaan vastaanottotoiminnassa, kirjataan heidät sisään ja ulos vuodeosastoilta sekä kirjataan erilaisia yhteydenottoja.

Tapahtumatietojen hallinta

Tapahtumatietojen hallinta -toiminnallisuus kurkistaa potilashallinnon vastuulla olevaan tietosisältöön ja mahdollistaa esimerkiksi aikaisemmin virheellisen tiedon päivittämisen oikeaan. Potilashallinto vastaa, että jokaisesta käynnistä, yhteydenotosta tai vuodeosastojaksosta syntyy tarvittavat hoitoilmoitus- tai hoitoonpääsyraportit. Tässä prosessissa syntyvät myös tarvittavat tiedot hyvinvointialueen sovittuihin laskutus- ja palkkiotapahtumiin.

Asiakkaan perustiedot

Potilastietojärjestelmää ei voi käyttää, jos taustatiedot eivät ole kunnossa. Asiakkaan perustiedot -toiminnallisuus huolehtii, että alueen väestön asiakastiedot ovat kunnossa ja ajan tasalla aina kun niitä tarvitaan.

Odotamme innolla aikaa, kun pääsemme näkemään Eskon uudet potilashallinnon moduulit tuotantokäytössä. Tuotekehityksen aikana tehtyjen käytettävyystestausten perusteella olemme luottavaisia, että voimme palvella loppukäyttäjien tarpeita samalla laadulla kuin mitä on tehty Eskon kliinistenkin sovellusten kautta jo vuosia.

Janne Ylitalo
tuoteomistaja
Esko Systems Oy