Ajankohtaista

21.9.2023
Blogi: Eskon Potilashallinto

Potilashallinnon kehittäminen valaa uutta perustusta Esko asiakas- ja potilastietojärjestelmään. Työ on iso, mutta sitä on tehty hyvässä hengessä asiakkaiden kanssa jo useamman vuoden ajan. Tuleva potilashallinto mahdollistaa yhtenäisen APTJ-ratkaisun hyvinvointialueille niin perusterveydenhuoltoon kuin erikoissairaanhoitoonkin. Samaa tuttua Eskoa tullaan käyttämään pienen kunnan neuvolasta yliopistosairaalan vaativaan vuodeosastotoimintaan. Potilashallinto ei ole yksi sovellus,…

6.9.2023
Blogi: Potilaskertomuksen uudistaminen: Eskon Kertomusvirta

Potilaskertomus on ollut olennainen osa terveydenhuoltoa vuosikymmenien ajan, mutta nopeasti kehittyvä teknologia ja muuttuvat tarpeet ovat tehneet perinteisestä potilaskertomuksesta haastavan ylläpidettävän ja käytettävän. Kun Eskossa tuli aika uudistaa potilaskertomus, haasteita ei voitu sivuuttaa. Tässä blogissa kerron, miksi Eskon potilaskertomuksen uudistaminen oli välttämätöntä ja kuinka uusi Eskon Kertomusvirta on vastannut aiempiin…

25.8.2023
Elokuun kuulumisia Esko Systemsiltä

Syyskausi on startannut vauhdilla, ja kokosimme elokuun kuulumisiin nostoja ajankohtaisista asioista. Huomaathan syksyn Tervetuloa meille -tapahtuman 2.10., jolloin kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita tutustumaan Oulun toimistolle! Tuotekehityksen kuulumisia Eskon tuotekehityksestä on valmistunut useita perusterveydenhuollon tarvitsemia moduuleita (mm. Kertomusvirta, Hoitokertomus, Määräys) ja lähikuukausina vauhti kiihtyy: seuraavaksi valmistuu Äitiyshuollon ratkaisu sekä Lasten kasvun…

24.8.2023
Blogi: Modernit teknologiat ja rajapinnat Eskossa

Esko Systems on rakentanut standardin, avoimiin rajapintakuvauksiin pohjautuvan integraatioratkaisun, jonka kautta hoidetaan koko Esko-potilastietojärjestelmän liikenne muihin APTJ-ekosysteemin ratkaisuihin. Standardit ratkaisut tarkoittavat laatua, turvallisia ratkaisuja ja yhteensopivuutta eri järjestelmien välillä. Esko-potilastietojärjestelmän arkkitehtuuri pohjautuu IRIS for Health -integraatioalustan päälle rakennettuihin integraatioihin, jotka perustuvat standardeihin, kuten laajennettavissa olevaan FHIR-tietovarastoon (Fast Healthcare Interoperability…

10.8.2023
Juho Kokkonen Esko Systemsin projektijohtajaksi

Esko Systemsin johtoryhmä täydentyi elokuun alussa uudella jäsenellä, kun Juho Kokkonen aloitti yhtiössä projekteista vastaavana johtajana. Rooli on yhtiössä uusi. Juho on koulutukseltaan ekonomi ja hänellä on pitkä kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja projektijohtamisesta. Projektijohtaja vastaa yhtiössä Esko-asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoprojekteista. Tervetuloa mukaan Eskon tiimiin Juho!…

9.8.2023
Blogi: Nopea järjestelmäperehdytys = enemmän aikaa potilastyöhön

Potilastietojärjestelmän helppokäyttöisyys ja intuitiivisuus vaikuttavat perehdytyksen nopeuteen. Mitä intuitiivisempi ja helppokäyttöisempi järjestelmä on, sitä nopeammin terveydenhuollon ammattilaiset oppivat sitä käyttämään ja aikaa vapautuu potilastyöhön. Jokaisen käyttäjän on tärkeää saada laadukas perehdytys potilastietojärjestelmään. Esko Systemsin käyttäjäorganisaatiossa Esko-potilastietojärjestelmän pääkäyttäjät koulutetaan pääsääntöisesti kahdesti vuodessa. Pääkäyttäjät on nimetty Eskoa käyttävien sairaaloiden eri vastuualueilta, ja…

28.6.2023
Blogi: Käytettävyys ja intuitiivisuus tietojärjestelmissä

Hyvä käytettävyys on usein sellaista, mihin ei erityisesti kiinnitä huomiota. Järjestelmää on vain helppo käyttää ja se on intuitiivinen eli toimii kuten sen odottaa toimivan, vaikka aikaisempaa käyttökokemusta ei olisikaan. Silloin käyttö ei kuormita käyttäjää, vaan on sujuvaa ja loogista, jolloin myös työn tehokkuus paranee. Hyvä käytettävyys vähentää koulutuksen ja…

15.6.2023
Kesäkuulumisia Esko Systemsiltä

Työntäyteisen kevään jälkeen ollaan kesälomien kynnyksellä. Vuoden 2023 alusta käynnistyneiden hyvinvointialueiden kanssa on puoli vuotta yhteistyötä nyt takana, ja moni asia on hakenut uomansa. Tiiviissä yhteistyössä omistajiemme kanssa rakennamme Esko asiakas- ja potilastietojärjestelmää (APTJ) käyttäjien tarpeet täyttäväksi kokonaisuudeksi. Esko Systems kilpailutti kevään aikana Esko APTJ:tä täydentävän laskutusjärjestelmän hankinnan. Hankintakilpailutuksen voitti…

14.6.2023
Blogi: Yksi lääkityslista – Suomen paras Lääkehoito-osio

Eskon ideologiana on alusta saakka ollut, että järjestelmässä on vain yksi lääkehoito, joka kulkee läpi potilaan hoitoketjun. Eskon erillisissä sovelluksissa (esim. päivystystoiminnan HoiTu, valvontayksiköiden Kliininen tilannekuva, anestesian Antti-sovellus) lääkehoidon kirjaaminen on tärkeä osa potilaan hoitoa. Kaikki mainitut sovellukset käyttävät samaa lääkehoitoa, jolloin lääkitystieto on yhteneväinen ja tiedon kirjaaminen tapahtuu vain…

1.6.2023
Blogi: Eskon avulla eroon isoista ohjelmistopäivityksistä

Esko Systemsin blogisarjan avaa tuotekehitysjohtajamme Markku Hurskainen. Hän kertoo blogissa, miten Esko-järjestelmän avulla päästään eroon isoista ohjelmistopäivityksistä, kun modulaarinen ja selainpohjainen arkkitehtuuri mahdollistaa helpommat päivitykset. Minulta kysytään usein, miksi Esko on niin hyvä ja tykätty potilastietojärjestelmä? Vastauksen antaminen on osin haastavaa, koska yhtä selkeää syytä ei ole – pikemminkin…

Hae julkaisuvuoden mukaan