Blogi: Esko-potilastietojärjestelmän laatu: yllätys tai sattuma?

Mistä Esko-potilastietojärjestelmän laatu koostuu? Onko se yllätystä tai sattumaa? Sukelletaan hetkeksi laatupäällikön maailmaan tutustumaan siihen, mistä laatu Esko-potilastietojärjestelmässä muodostuu.

Laatu lähtee johtamisesta

Esko Systemsin johtoryhmän tavoitteena on varmistaa organisaation toiminnan jatkuva parantaminen, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja ylläpitäminen sekä sidosryhmien odotusten täyttäminen. Laatujärjestelmämme sitouttaa yhtiön johdon mittaamaan ja seuraamaan laatua usealla eri tavalla.

Laatujärjestelmämme

Vuodesta 2020 alkaen on Esko Systemsin ISO13485-sertifioitu laatujärjestelmä luonut kehyksen organisaation laadunhallinnalle. Standardi auttaa varmistamaan, että organisaatiomme, tuotteemme, niistä varsinkin lääkinnällisiksi laitteeksi määritellyt, täyttävät vaaditut standardit ja säädökset, mikä puolestaan lisää esimerkiksi tuotteiden turvallisuutta. Standardin vaatimuksien toteutumista valvotaan ulkopuolisen auditoijan kautta.

Laadun mittaaminen ja sillä saavutettava hyöty

’’Laatu koskee vain toimitteita, joita voi mitata tai arvioida. Jos ei ole mitään tapaa erottaa hyvää huonosta, millään ei ole mitään väliä, eikä siis ole laatuakaan’’ (Lillrank, 1998)

Millä mittaamme laatua Eskossa? Laatukäsikirjamme erottelee laatukriteerit useisiin mitattaviin kategorioihin, kuten:

  • Lakien, määräysten ja asetusten vaatimiin tavoitteisiin
  • Eskon hallituksen asettamiin laatutavoitteisiin
  • Tuotteiden laatutavoitteisiin
  • Palvelun laatutavoitteisiin
  • Koulutustavoitteisiin

 

Laatumittareiden seurannasta on organisaatiolle monia hyötyjä – ennen kaikkea sen avulla on mahdollista tehdä parantavia toimenpiteitä mm. tuotekehityksen prosesseihin, mikä puolestaan johtaa parempaan tuottavuuteen, tuotteiden laatuun ja sitä kautta myös asiakastyytyväisyyteen.

Eskon laatu asiakkaan arvottamana

Esko PTJ on saanut useissa käyttäjätutkimuksissa parhaat arvosanat. Sloganimme ”Tutkitusti paras” ei siis ole vastikkeeton, vaan ansaitusti Esko on ”pohjoisen tavoitelluin poikamies”.

Mistä laadun kokeminen siis asiakkaan näkökulmasta koostuu?  Eskon verkkosivulla esitellyistä arvoistamme yksi on ”Osaava ja tolokku”: luomme tutkitusti parhaat ratkaisut tiiviissä moniammatillisessa yhteistyössä loppukäyttäjiä kuunnellen.

Moniammatillisessa yhteistyössä tehtävä tuotteiden toteuttaminen on suunniteltua ja johdonmukaista. Kehitämme tuotteitamme jatkuvassa yhteistyössä asiakasorganisaatioidemme lääkäreiden, hoitajien ja sihteereiden kanssa. Näin saamme parhaan mahdollisen palautteen tuotteista koko niiden elinkaaren ajan. Tähän panostamme vahvasti tulevaisuudessakin.

Loppuyhteenveto

No, onko Esko potilastietojärjestelmän laatu sitten yllätys tai sattuma? Ei ole, ei meille eikä asiakkaillemme!

Sinikka Hurskainen
laatupäällikkö
Esko Systems Oy