Strategia

Meille Eskolla on tärkeää, että yhtiön arvot, visio, tavoitteet ja strategiset painopisteet ohjaavat aidosti jokapäiväistä työtämme ja kaikkea toimintaamme.

Arvomme

 • Lähellä asiakasta: asiakkaidemme omistama
 • Yhteistyökykyinen: yhdessä asiakkaiden, sidosryhmien ja eskolaisten kanssa olemme enemmän
 • Vastuullinen: Emme tingi potilasturvallisuudesta ja laadusta
 • Osaava ja ’tolokku’: luomme tutkitusti parhaat ratkaisut tiiviissä moniammatillisessa yhteistyössä loppukäyttäjiä kuunnellen
 • Reilu: olemme kaikessa toiminnassamme avoimia, suoria ja läpinäkyviä

Visiomme

Olla arvostettu sote-tietojärjestelmätoimittaja, joka kumppanuuksia hyödyntämällä voi laajentua valtakunnallisesta toimijasta kansainväliseksi.

Tavoitteemme

 • Olla merkittävä hyvinvointialueiden asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden toimittaja
 • Suomalaiseen terveydenhuoltoon edelleen tutkitusti paras suomalainen potilastietojärjestelmä
 • Kustannustehokas toimija
 • Aktiivisesti kasvua hakeva

Strategiset painopisteemme 2021 – 2023

 • Hyvinvointialueiden tarpeet täyttävän terveydenhuollon Esko-potilastietojärjestelmän tuotekehitys yhteistyössä nykyisten ja tulevien käyttäjien kanssa
 • Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän valinta ja saumaton integrointi Esko-potilastietojärjestelmään
 • Osaavan ja asiantuntevan henkilöstön turvaaminen ja työtyytyväisyys
 • Kumppaneiden hyödyntäminen tuotekehityksessä
 • Laadukkaiden jatkuvien palveluiden tuottaminen palvelutason mukaisesti
 • Tiivis yhteistyö hyvinvointialueita valmistelevien hankkeiden ja toimielinten kanssa