Esko lääkehoidon tukena

Selkeys ja ketteryys nousevat esiin, kun ylilääkäri Hannu Paajanen kuvaa Esko-potilastietojärjestelmän käyttöä arjen työssä.    Ylikääri Hannu Paajanen työskentelee Oulaskankaan sairaalassa lasten ja nuorten poliklinikalla. Esko on siellä välttämätön osa hoitoketjua ja potilastyötä.  Selkeys ja helppokäyttöisyys ovat suurimpia Eskon vahvuuksia. Ketteryydellä Hannu Paajanen tarkoittaa käyttäjälähtöistä järjestelmää, jonka kehittämisessä on kuultu hoidon ammattilaisia.  ”Pieniä käyttäjätarpeita on pystytty ratkaisemaan nopeastikin, mutta merkittävämpää […]

Päivystys ja päivystävä leikkaustoiminta sujuvaksi

Potilaan ja lääkärin välistä vuorovaikutusta ei koskaan voi korvata digitalisaatiolla, mutta Esko-potilastietojärjestelmän avulla kirurgin työtä voi helpottaa ja hoitoprosesseja sujuvoittaa.  Tukielin- ja neu​rokirurgi, apulaisylilääkäri Susanna Yli-Luukko OYS:sta toteaa, että turhaa juoksemista ja päällekkäistä työtä on Eskon myötä jäänyt hurjasti pois.   Esko on selkeä ja helppokäyttöinen ja ennen kaikkea käyttäjälähtöisesti kehittyvä potilastietojärjestelmä. Sen edut näkyvät hyvin ortopedi […]