Esko lääkehoidon tukena

Selkeys ja ketteryys nousevat esiin, kun ylilääkäri Hannu Paajanen kuvaa Esko-potilastietojärjestelmän käyttöä arjen työssä.   

Ylikääri Hannu Paajanen työskentelee Oulaskankaan sairaalassa lasten ja nuorten poliklinikalla. Esko on siellä välttämätön osa hoitoketjua ja potilastyötä.  Selkeys ja helppokäyttöisyys ovat suurimpia Eskon vahvuuksia. Ketteryydellä Hannu Paajanen tarkoittaa käyttäjälähtöistä järjestelmää, jonka kehittämisessä on kuultu hoidon ammattilaisia.  ”Pieniä käyttäjätarpeita on pystytty ratkaisemaan nopeastikin, mutta merkittävämpää on se, että käyttäjien tarpeita on kehitystyössä aina kuultu. Olemme myös päässeet kommentoimaan suunniteltuja uudistuksia.” Paajanen sanoo, että järjestelmä on vakaa ja sen käyttö on helppo oppia. ”Teknisiä ongelmia ilmenee harvoin, ja jos niitä tulee, ongelmat kyetään yleensä korjaamaan nopeasti”, Paajanen toteaa.

Välttämätön arjen digitaalinen työväline

 ”Esko on meille välttämätön työväline. Emme ole enää pitkään aikaan käyttäneet paperia, vaan kaikki tieto kirjataan digitaaliseen hoitosuunnitelmaan, jolloin asiat ovat kätevästi ja nopeasti saatavilla. Myös hoitopalaute lähtee asiakkaalle e-kirjeenä.”  Keskitetty tieto on potilaan etu, koska potilaskertomuksesta on helppo saada kokonaisnäkemys potilaan tilanteesta. ”Eskon integraatio tarkoittaa sitä, että saan kertakirjautumisella samalle näytölle potilaan tiedot esimerkiksi lääkityksestä, röntgenkuvista ja tarvittaessa myös Kanta-palveluista.” Paajasella on kokemusta myös muista potilastietojärjestelmiä. Lääkitystieto on Eskossa selkeästi helppokäyttöisemmässä muodossa kuin muissa järjestelmissä.   ”Lääkehoito on toimiva ja Eskon tuki reseptiä tehdessä on erinomainen. järjestelmään on liitetty myös Duodecimin Päätöksentuki sekä lääkityksen interaktiotarkastukset.”

Eskon käytön laajeneminen toivottavaa

Paajanen kiittää myös Eskon muistilistat-ominaisuutta. Hän voi kirjata siihen itselleen tehtävälistaa, mutta hoitotiimin muutkin jäsenet voivat jättää hänelle muistutuksia. ”Sujuvoittaahan tämä työskentelyä, kun saan pyynnöt koneelle ja pystyn itse näppärästi kirjaamaan muistiin tarkistettavia asioita.”
Paajanen toivoo, että Esko kasvaisi koko maan kattavaksi systeemiksi niin, että tiedon hakeminen Kanta-palveluista olisi nykyistä joustavampaa ja helpompaa.