Uutta Eskossa: Alaikäisen puolesta asiointi

Esko-potilastietojärjestelmään otettiin 14.9.2022 käyttöön ominaisuus, joka mahdollistaa huoltajien asioinnin alaikäisten lastensa puolesta Omakannassa.

Toiminnallisuus tuli ensimmäisenä käyttöön PPSHP:ssa, jossa huoltajat voivat nyt asioida Omakannassa yli 10-vuotiaan alaikäisen lapsensa puolesta, mikäli tämä on asioinut 14.9. jälkeen PPSHP:ssä.

Ominaisuus tulee käyttöön myöhemmin myös muille Eskoa käyttäville organisaatiolle. Toiminnon avulla huoltajan on lisäksi mahdollista uusia eReseptejä, mikä sujuvoittaa lapsen asioiden hoitamista.

Uudistuksesta huolimatta alaikäisellä on mahdollisuus vaikuttaa tietojensa näkymiseen huoltajalle Omakannassa:

  • Mikäli terveydenhuollon ammattilainen arvioi alaikäisen kyvykkääksi päättämään hoidostaan, alaikäisellä on oikeus kieltää käyntiin liittyvien tietojensa näkyminen huoltajalle.
  • Arvio kyvykkyydestä tehdään jokaisella käynnillä erikseen ja arvioon vaikuttaa mm. lapsen ikä, kypsyystaso ja hoitokäynnin syy.
  • Alaikäinen ei voi kieltää kaikkien tietojen näkymistä huoltajalle, vaan päätös ja arvio kyvykkyydestä tehdään jokaisella hoitokäynnillä erikseen.