Uusia järjestelmäominaisuuksia: Syöpärekisteriin tiedot suoraan Eskosta

Esko-potilastietojärjestelmässä on otettu käyttöön syöpärekisteri-ilmoitukset helmikuusta 2022 alkaen.

Syöpärekisteriin tarvittavat tiedot täytetään syöpä- tai kasvaindiagnoosin kirjauksen yhteydessä ja tiedot lähetetään sähköisesti syöpärekisterille tietyin väliajoin. Diagnoosikohtaisia tietoja voidaan myös tarvittaessa täydentää ja tiedot päivittyvät rekisteriin. Päivitystoiminnallisuus tukee syöpärekisteriin toimitettavien tietojen määrää.

Terveydenhuollon organisaatioilla on lakisääteinen velvollisuus toimittaa tiedot jokaisesta Suomessa todetusta syöpätapauksesta tai sellaisen vahvasta epäilystä Suomen Syöpärekisteriin.  Syöpärekisteri on Suomen Syöpäyhdistyksen alainen tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos, joka ylläpitää valtakunnallista rekisteriä kaikista Suomen syöpätapauksista sekä ohjaa syöpäseulontojen toteuttamista valtakunnallisesti.