Bolaget

Esko Systems Oy

 Vi är ett offentligt ägt inhouse-bolag som utvecklar och utvidgar datasystem smidigt tillsammans med ägarna för att tillgodose deras behov.  I centrum för våra systemlösningar står funktionssäkerhet och kostnadseffektivitet.  Patientdatasystemet Esko eller dess delar har för närvarande 10 000 användare i fem olika sjukvårdsdistrikt. Våra kontor finns i Uleåborg och Rovaniemi.

Offentliga aktörer får systemet Esko i bruk genom att bli delägare i bolaget.  Detta möjliggör att systemet tas i bruk utan tung konkurrensutsättningsprocess.

delägare

Vår uppgift är att betjäna finska social- och hälsovården

I rollen av en aktör som ägs av våra kunder strävar vi inte efter vinst. Via oss kan kommuner och aktörer inom den offentliga sektorns social- och hälsovård skapa smidiga och förmånliga datasystemlösningar som stöder patientarbetet i vardagen.

strategi

För närvarande den som genomför det mest betydande utvecklingsprojektet IKT i Finland

Esko utvidgas som bäst att täcka primärvården och patientadministrationens funktioner, då Esko blir en klient- och patientdatasystemhelhet för de kommande välfärdsområdenas behov.  Esko klient- och patientdatasystemhelhet bildas i fortsättningen av patientdatasystemet Esko och det sammanhängande integrerade klientdatasystemet för mun- och tandhälsan och socialvården.  Vi skapar regionalt starka patientdatasystemlösningar där informationen följer patienten.  På detta vis garanterar vi patientsäkerheten och att informationen rör sig från primärvården till den specialiserade sjukvården.

klient- och patientdatasystemshelhet