Bolaget

Esko Systems Oy

Vi är ett offentligt ägt inhouse-bolag som utvecklar och utvidgar datasystem smidigt tillsammans med användarna för att tillgodose deras behov.  I centrum för våra systemlösningar står funktionssäkerhet och kostnadseffektivitet. Våra kontor finns i Uleåborg, Rovaniemi och Kajana.

Offentliga aktörer får systemet Esko i bruk genom att bli delägare i bolaget.

delägare

Vår uppgift är att betjäna finska social- och hälsovården

I rollen av en aktör som ägs av våra kunder strävar vi inte efter vinst. Via oss kan aktörer inom den offentliga sektorns social- och hälsovård skapa smidiga och förmånliga datasystemlösningar som stöder patientarbetet i vardagen.

strategi

För närvarande den som genomför det mest betydande utvecklingsprojektet IKT i Finland

Esko är en klient- och patientdatasystemhelhet för välfärdsområdenas behov.  Esko systemet består av Esko patientdatasystemet som omfattar såväl den specialiserade sjukvårdens funktioner som den primärvårdens och  patientadministrations funktioner implementerat som företagets egen produktutveckling. För mun- och tandhälsan blir det en integrerade klientdatasystemet . Saga Socialvård  från Mediconsult Oy används som klientdatasystemet i socialvård.

Vi skapar regionalt starka patientdatasystemlösningar där informationen följer patienten.  På detta vis garanterar vi patientsäkerheten och att informationen rör sig från primärvården till den specialiserade sjukvården.

klient- och patientdatasystemshelhet