Användarnas kommentarer

“Det har varit smidigt och lätt att använda Esko.”

—avdelningsöverläkare Pirjo Ravaska, Laplands välfärdsområde

“Jag kommer inte på något negativt om Esko, det har varit smidigt och lätt att använda.
’Layouten’ på framsidan av patientens sjukjournal är tydlig och därifrån är det länkar till alla väsentliga uppgifter.
Det är lätt att välja patient både för varje avdelning och för de patienter som du själv har tittat på tidigare. Sidorna för olika specialområden hittas lätta på ingångssidan: laboratoriesvar, vårdplan för patienten, ELMET-blankett, integration till Ipana-systemet och länk till anlända och skickade remisser.
Kopplingen till anestesisystemet Antti är utmärkt; båda systemen utnyttjar samma läkemedelsbehandling och fysiologiska mätningar.”

—Pirjo Ravaska, avdelningsöverläkare på operations- och anestesienheten, Laplands välfärdsområde
Esko är mycket intuitivt och lätt att lära sig använda

“Jag tycker att Esko är mycket intuitivt och lätt att lära sig använda i jämförelse med flera andra system som jag använder. Det löpande noteringssättet för specialistbladen i patientjournalen gör det lättare att bläddra i patientens uppgifter, och det går snabbare att få en helhetsuppfattning om patientens tillstånd på patientronder och i poliklinikarbetet.
Även dateringen för den senaste noteringen på specialistsidorna i menyns vänstersida gör det lättare att hitta de senaste noteringarna.
Laboratorie- och bilddiagnostikintegrationerna fungerar väldigt bra och mångsidigt.
Funktionen med minneslista som lagts till i Eskos patienttavla har visat sig vara ett utmärkt hjälpredskap för kommunikationen mellan läkare och vårdpersonal och uppgiftshanteringen.  Pärmarna med pappersarbete som legat i skåpen har fallit ur bruk och pappersarbetet lyckas nu lätt från olika arbetsstationer, och det är märkbart mindre glömska/dröjsmål än tidigare.
Det är också smidigare att hantera elektroniska remisser via Esko.
Eskos dikteringsfunktion fungerar väldigt väl och med hjälp av den är det lätt och behändigt med statistikföringen av diagnoser/åtgärder.”

—Ari-Pekka Puhto, biträdande överläkare, med. dr, eMBA, ansvarsläkare för proteskirurgi, OYS / Norra Österbottens välfärdsområde
“Anestesijournalen Antti är eventuellt bäst i Finland.”

—Timo Salomäki, anestesiläkare, Esko Systems Oy:s sakkunnigläkare

“När jag använder Eskos anestesijournaldel det vill säga Antti ser jag med ett ögonkast helhetssituationen för patientens kliniska anestesiologi.  I läkemedelsbehandlingen som är integrerad i Antti flyter läkemedlen från tiden före åtgärden genom åtgärden och sedan till nästa steg efter åtgärden.  Anttis vy är intuitiv och lugn.”

—Timo Salomäki, anestesiläkare, Esko Systems Oy:s sakkunnigläkare
Esko är tydlig

“Esko är i regel tillförlitligt.  Det är lätt för en läkare att lära sig använda Esko, med andra ord behöver en ny läkare i praktiken knappt någon slags utbildningen för att använda Esko. I Esko finns utmärkt integration som Vårdplaneringen det vill säga Hoiva.  Esko är tydligt, det är lätt att hitta det man söker i menyn.”

—Jukka Tikanto, specialist, öron-, näs- och halssjukdomar, OYS / Norra Österbottens välfärdsområde
Vi är mycket nöjda med Antti (Eskos anestesidel)

“Enbart Eskos anestesidel Antti har tagits väl emot och den har fungerat som utlovats. Det är bra när man ser delen för andra anestesiläkemedel – på så vis finns det alltid lite välja av. Redigeringen är enkel och systemet är annars också mycket logiskt.  Vi är mycket nöjda med Antti.”

—Thomas Riess, överläkare i anestesiologi och intensivvård, Kajanalands välfärdsområde

Bäst i test

Användarna har även i användarundersökningar bedömt patientdatasystemet Esko upprepade gånger vara det bästa systemet.

Till undersökningsresultat

Kontaktuppgifter

Vill du höra mer om systemet Esko och dess möjligheter? Ring eller lämna ett meddelande via vår kontaktsida.