Produktfamiljen

Esko produktfamiljen

Produktfamiljen Esko består av en lösning för den specialiserade sjukvården samt en lösning som för närvarande utvecklas för primärvården, och den kommer att utvidgas till ett helt klient- och patientdatasystem.  Först kommer Norra Österbottens välfärdsområde att stegvis ta helheten i bruk.  Välfärdsområdena inleder sin verksamhet i början av år 2023, och Esko klient- och patientdatasystem tas stegvis i bruk i Norra Österbotten.

Esko har från början utvecklats tillsammans med användarna.  En kontinuerlig dialog med social- och hälsovårdspersonal har en central betydelse i systemutvecklingen.  Användarvänliga Esko fungerar även i mobil enhet.

Användningsområden för patientdatasystemet Esko år 2022

“Esko är mycket intuitivt och lätt att lära sig använda i jämförelse med flera andra system som jag använt.”

—Ari-Pekka Puhto, biträdande överläkare, med.dr., eMBA, ansvarsläkare för proteskirurgi

Kontaktuppgifter

Vill du höra mer om systemet Esko och dess möjligheter? Ring eller lämna ett meddelande via vår kontaktsida.

Ta kontakt med oss