Specialiserade sjukvård

Lösningar för den specialiserade sjukvården

Patientdatasystemet Esko började utvecklas på IT-förvaltningen i Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt på 1990-talet och de första versionerna av systemet togs i bruk på Uleåborgs universitetssjukhus år 1996.

Esko består av flera delar såsom Läkemedelsbehandling, Enhetens lägesbild, Hoitu, Lesu, Hoiva och Antti. Dessa delar tillsammans med kärnan av Esko och många externa systemintegrationer bildar helheten i patientdatasystemet Esko.

Läkemedelsbehandling

Kontrollen av medicineringen baseras på aktuella strukturerade medicineringsuppgifter i Eskos del för läkemedelsbehandling. Med hjälp av delen för läkemedelsbehandling är det säkert, effektivt och behändigt att bedöma, föreskriva och dosera läkemedel.

Vill du höra mer om Läkemedelsbehandlingen? Lämna kontaktbegäran till oss.

ta kontakt med oss

 

 

Enhetens lägesbild

Kontrollen av medicineringen baseras på aktuella strukturerade medicineringsuppgifter i Eskos del för läkemedelsbehandling. Med hjälp av delen för läkemedelsbehandling är det säkert, effektivt och behändigt att bedöma, föreskriva och dosera läkemedel.

Vill du höra mer om Läkemedelsbehandlingen? Lämna kontaktbegäran till oss.

ta kontakt med oss

Stöd för vård på jouren det vill säga Hoitu

Det stora antalet patienter som vårdas på jouren orsakar brådska och mycket uppgifter ska dokumenteras snabbt.  Med hjälp av Hoitu kan både vårdprocessen för en viss patient lätt följas och verksamhetsstyrande se hur patientströmmen rör sig framåt för hela jouren.  På detta sätt underlättas både kontrollen över processerna på jouren och förbättras kvaliteten i vården för en enskild patient.  Det som dokumenteras i systemet och de undersökningssvar som kommit in kan hela teamet se genast.

Vill du höra mer om Hoitu? Lämna kontaktbegäran till oss.

TA KONTAKT MED OSS

Styrsystemet för operationsverksamhet det vill säga Lesu

Lesu som byggts in i Esko är användarvänligt och ett tydligt system för styrning av verksamheten som smidigt stödjer förnyad praxis.  Lesu används smidigt för att planera och genomföra operationer samt åtgärdsradiologiska, gastroenterologiska och kardiologiska åtgärder.

Vill du höra mer om Lesu? Lämna kontaktbegäran till oss.

ta kontakt med oss

 

“Anestesijournalen Antti är eventuellt bäst i Finland.”

—Timo Salomäki, anestesiläkare, Esko Systems Oy:s sakkunnigläkare

Elektroniska anestesijournalen Antti

Anestesijournalen Antti samlar lätt uppgifter som gäller åtgärden för granskning i grafisk form.  Den medicintekniska utrustningens mätuppgifter och infusionspumparnas flödeshastighet överförs automatiskt från den medicintekniska utrustningen.  Läkemedelsbehandlingen som är integrerad i Antti säkerställer att patientens medicinska vård genomförs sammanhängande under åtgärden och efter den.  Tydligheten i Antti garanterar en utmärkt användbarhet.

Vill du höra mer om Antti? Lämna kontaktbegäran till oss.

ta kontakt med oss

 

Elektronisk vårdplanering det vill säga Hoiva

Med hjälp av Eskos elektroniska vårdplanerare Hoiva skapar ingreppsläkaren med användning av ett underlag lätt och snabbt en täckande elektronisk plan och anvisningar för reservation av åtgärden. Hoiva tar ställning till nödvändiga detaljer i vårdplanen och skickar väsentliga uppgifter till dem som utför åtgärden genom att dokumentera uppgifterna på ett lämpligt sätt i systemet för styrning av verksamheten Lesu.

Vill du höra mer om Hoiva? Lämna kontaktbegäran till oss.

ta kontakt med oss