Klient- och patientdatasystem

Esko klient- och patientdatasystem

Det kommande klient- och patientdatasystemet Esko klient- och patientdatasystem är ett övergripande system med vars hjälp klientens behov inom primärvården, den specialiserade sjukvården och socialvården kan skötas smidigt.  Esko klient- och patientdatasystem kommer att tas i bruk stegvis i Norra Österbottens välfärdsområde som inleder sin verksamhet i början av år 2023.  Helheten kompletteras med e-tjänster för medborgarna som ansluts till social- och hälsovårdssystemet. Verktyg utvecklas även för rapportering och ledning genom information.

Vårt multidisciplinära utvecklingsteam bygger i tätt samarbete med användarna klient- och patientdatasystemhelheten med användarnas behov främst.

  • Patientdatasystemet för specialiserade sjukvård + primärvård + patientadministration görs som egen produktutveckling
  • Till klientdatasystemet för mun- och tandhälsan och socialvården skaffas ett färdigprogram

 

Samarbete med UNA

I systemutvecklingen av Esko klient- och patientdatasystem tillgodogörs samarbetet med UNA.  De funktioner som tillgodogörs är bland annat UNA blankett, UNA kärna och UNA lägesbild.

 

Kontaktuppgifter

Vill du höra mer om systemet Esko och dess möjligheter? Ring eller lämna ett meddelande via vår kontaktsida

ta kontakt med oss