Klient- och patientdatasystem

Esko klient- och patientdatasystem

Esko klient- och patientdatasystemet är ett övergripande system med vars hjälp klientens behov inom primärvården, den specialiserade sjukvården och socialvården kan skötas smidigt.  De välfärdsområden som väljer Esko kommer att implementera systemet steg för steg enligt sina egna scheman. Helheten kompletteras med e-tjänster för medborgarna som ansluts till social- och hälsovårdssystemet. Verktyg utvecklas även för rapportering och ledning genom information.

Vårt multidisciplinära utvecklingsteam bygger i tätt samarbete med användarna klient- och patientdatasystemhelheten med användarnas behov främst.

  • Patientdatasystemet för specialiserade sjukvård + primärvård + patientadministration görs som egen produktutveckling
  • Mediconsult Oy:s Saga används som klientdatasystemet i socialvård, hemvård och mun- och tandhälsovård.

Samarbete med UNA

I systemutvecklingen av Esko klient- och patientdatasystem tillgodogörs samarbetet med UNA.  De funktioner som tillgodogörs är bland annat UNA blankett, UNA kärna och UNA lägesbild.

InterSystems

Esko Systems har valt InterSystems IRIS for Health som integrationsteknik som ska integreras i Esko klient- och patientdatasystemet. InterSystems är Finlands ledande leverantör av integrationsplattformar för hälso- och sjukvård.

Mediconsult Oy

Esko klient- och patientdatasystemet kompletteras av Mediconsults informationssystem Saga Mun hälsovård, Saga Socialvård och Saga Hemvård.

Kontaktuppgifter

Vill du höra mer om systemet Esko och dess möjligheter? Ring eller lämna ett meddelande via vår kontaktsida

ta kontakt med oss