Ägare och styrelse

Ägäre

Våra ägare är Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt (PPSHP), Lapplands sjukvårdsdistrikt (LSHP), Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt (LPSHP), Uleåborgs stad, 2M-IT Oy, Kajanalands samkommun för social- och hälsovård, Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, LapIT och Istekki Oy.

Bolagets styrelse

  • Jarkko Raatikainen, PPSHP, styrelsens ordförande
  • Riitta Luosujärvi, LPSHP
  • Mikko Häikiö, LSHP
  • Juha Korpelainen, PPSHP
  • Terhi Nevala, PPSHP
  • Kirsti Ylitalo-Katajisto, Oulun kaupunki
  • styrelsens sekreterare: Kaisa-Liisa Harjapää, toimitusjohtaja, Esko Systems Oy