Strategi

För oss på Esko är det viktigt att bolagets värderingar, vision, mål och de strategiska tyngdpunkterna verkligen styr vårt dagliga arbete och all vår verksamhet.

Våra värderingar

 • Nära kunden: ägd av våra kunder
 • Samarbetsvillig: tillsammans med våra kunder, intressentgrupper och de som arbetar på Esko är vi mera
 • Ansvarsfull: vi prutar inte på patientsäkerhet och kvalitet
 • Kunnig och vettig: vi skapar enligt studier de bästa lösningarna i tätt multidisciplinärt samarbete genom att lyssna på slutanvändaren
 • Ordentlig: i all vår verksamhet är vi öppna, direkta och transparenta

Vår vision

Vara en respekterad datasystemleverantör för social- och hälsovården som genom utnyttjande av kompanjonskap kan utvidgas från riksomfattande till internationell aktör.

Våra mål

 • Vara en betydande leverantör av klient- och patientdatasystemhelheter för välfärdsområden
 • Fortfarande enligt studier vara det bästa finska patientdatasystemet inom den finska hälsovården
 • Kostnadseffektiv aktör
 • Aktivt tillväxtsökande

Våra strategiska tyngdpunkter 2021–2023

 • Produktutveckling av patientdatasystemet Esko så att det uppfyller behoven hos välfärdsområdena i samarbete med nuvarande och framtida användare
 • Val av klientdatasystem för socialvården och sammanhängande integration med patientdatasystemet Esko
 • Trygga en kunnig och kompetent personal som är nöjd med arbetet
 • Utnyttja kompanjonskap i produktutveckling
 • Produktion av kontinuerlig service av hög kvalitet i enlighet med servicenivån
 • Tätt samarbete med projekt och organ som förbereder välfärdsområden