Ledningsgrupp

Ta kontakt med oss

Kaisa-Liisa Harjapää
verkställande direktör
+358 40 567 3240
Markku Hurskainen
direktör, produktutveckling
+358 50 412 6579
Suvi Alatalo
direktör, operativ och service
+358 50 300 3858
Juho Kokkonen
direktör, projekt
+358 50 911 0042
Ville Rautiainen
direktör, teknologi
+358 50 528 1956