Förfaringssätt

För oss på Esko är det viktigt att bolagets värderingar, vision, mål och förfaringssätt verkligen styr vårt dagliga arbete och all vår verksamhet.

Våra värderingar

  • Nära kunden: ägd av våra kunder
  • Samarbetsvillig: tillsammans med våra kunder, intressentgrupper och de som arbetar på Esko är vi mera
  • Ansvarsfull: vi prutar inte på patientsäkerhet och kvalitet
  • Kunnig och vettig: vi skapar enligt studier de bästa lösningarna i tätt multidisciplinärt samarbete genom att lyssna på slutanvändaren
  • Ordentlig: i all vår verksamhet är vi öppna, direkta och transparenta

Vår vision

Vara en respekterad datasystemleverantör för social- och hälsovården som genom utnyttjande av kompanjonskap kan utvidgas från riksomfattande till internationell aktör.

Våra mål

  • Vara en betydande leverantör av klient- och patientdatasystemhelheter för välfärdsområden
  • Fortfarande enligt studier vara det bästa finska patientdatasystemet inom den finska hälsovården
  • Kostnadseffektiv aktör
  • Aktivt tillväxtsökande