Rakenteinen kirjaaminen Eskossa

Yleisesti rakenteisesta kirjaamisesta voidaan todeta, että parhaimmillaan se vähentää toistuvaa tiedon uudelleenkirjaamista, mahdollistaa päätöksentukijärjestelmien käytön sekä helpottaa tiedon jäsentelyä. Huonosti toteutettuna se puolestaan voi tuntua lisätyöltä ilman merkittäviä hyötyjä.

Esko-potilastietojärjestelmä on suunniteltu tukemaan ammattilaisia potilastyössä, ja tämä on myös rakenteisen kirjaamisen periaate Eskossa. Tässä käytännön esimerkkejä:

Kansalliset vaatimukset ohjaavat Eskon rakenteisen kirjaamisen toteutusta esim. näkymien ja otsikoiden osalta. Vaatimusten toteutuksessa on kuunneltu järjestelmän käyttäjiä. Eskossa käyttäjä merkitsee hoitotapahtuman: esim. ”Osastohoito osastolla 3” tai ”Ihopoliklinikan käynti”. Tämän jälkeen ei käyttäjän tarvitse asiaan puuttua, vaan hoitotapahtuma kytkeytyy palvelutapahtumaan automaattisesti oikein.

Kansallisia määrityksiä hyödynnetään Eskossa käyttäjien työtä nopeuttavilla kirjauspohjilla, jotka ovat kaikille yhteisiä ja helppokäyttöisiä. Esimerkiksi osastohoidon loppuarvion tekemistä voi nopeuttaa valitsemalla Loppuarvio -kirjauspohjan.

Diagnoosien kirjaamisesta potilastietojärjestelmiin on keskusteltu paljon, koska kirjaaminen jää usein puutteelliseksi. Esko ohjaa käyttäjää kirjaamaan kaikki pakolliset koodit, mm. diagnoosin lisäksi toimenpidekoodin. Koodien kirjaamista on helpotettu siten, että esim. diagnoosit voidaan poimia suoraan aiemmin kirjatuista tiedoista/suosikeista. Kirjaamiseen ja sen sääntöihin voi kukin organisaatio luoda omia sääntöjään ja vaatia tietyt tiedot pakollisiksi kirjattaviksi.

Rakenteinen kirjaaminen on nykypäivää ja mahdollistaa tietotekniikan paremman hyödyntämisen. Tulevaisuudelta odotetaan enenevässä määrin ratkaisuja, joiden ansiosta käytännön kirjaamistyötä voidaan vähentää. Näitä ovat jo esimerkiksi langattomat tiedonsiirrot lääkintälaitteista. Tulevaisuuden ratkaisu voi olla vaikkapa automaattisen potilaskertomuksen luominen potilaan ja ammattilaisen keskustelun perusteella. Uusia ominaisuuksia kehitettäessä on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä ammattilaisten kanssa, jotta järjestelmät saadaan tukemaan heidän työtään parhaalla mahdollisella tavalla.