Opiskelijaprojektissa visioitiin lisätyn todellisuuden (Web AR) hyödyntämistä terveydenhuollossa

Lapin AMK:n tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat toteuttivat Esko Systemsin opiskelijaprojektissa lisätyn todellisuuden sovelluksen mobiilisovelluksineen. Sovellus ei tässä vaiheessa ole tulossa tuotantokäyttöön, mutta antoi arvokasta tietoa ja kokemusta opiskelijoille ja myös yhtiölle. Tässä koottuna opiskelijoiden kokemuksia projektista heidän itsensä kertomana.

”Mitä teimme yhteistyöprojektin aikana?

 Kehitimme harjoitustyönä mobiilisovelluksen sekä Web AR (augmented reality) sovelluksen, joiden tarkoituksena on helpottaa lääkärien ja hoitajien työskentelyä.

 Mobiilisovellus toimii lääkärin vastaanotolla puheentunnistuksella. Sovellusta käytettäessä lääkärin ei tarvitse kirjoittaa tietokoneella vaan sovellus ymmärtää tehdä ja tallentaa keskustelussa kuullut seikat tietokantaan. Lääkärin on myös mahdollista katsoa ja varata kyseiselle potilaalle kontrolliaika sovelluksen kautta, joten potilaan ei tarvitse mennä erikseen varaamaan aikaa.

Kuva: Harjoitustyön mobiilisovelluksen näkymä näytöllä.

Web AR -sovelluksen ajatuksena on visualisoida ja näyttää kyseisen potilaan viimeaikaisimmat tiedot. Tämän ansiosta lääkärillä on molemmat kädet koko ajan vapaana työskentelyyn, samalla hän näkee potilaan tiedot ja pystyy katsomaan, onko esim. verenpaineessa tapahtunut muutoksia.

AR-sovellus mahdollistaa myös valokuvauksen, esimerkiksi haavasta voidaan ottaa valokuva ja seurata sen paranemista.

Jatkokehitys

 Projektissa mietimme myös jatkokehityksen mahdollisuuksia. Yksi sellainen voisi olla AR-sovelluksen kehittäminen hoitajien tarpeisiin esim. lääkkeiden jakelussa. Hoitajan mennessä jakelukierrokselle hänellä olisi AR-lasit päässä, jotka skannaisivat GR-koodista potilaan tiedot sekä lääkitystiedot.

Kuva: Esko Systemsin Sanna Loukusa testaa opiskelijoiden toteuttamaa sovellusta AR laseilla. Eskon edustajana projektissa mukana ollut Ville Rautiainen seuraa taustalla.

 Kokemuksiamme projektista

 Mielestämme yhteistyö Esko Systemsin kanssa on ollut erittäin antoisaa näin opiskelijan näkökulmasta. Olemme saaneet itse vaikuttaa sovelluksessa käytettäviin teknologioihin, jonka ansiosta olemme kehittyneet ja oppineet paljon uutta. Projektissa pääsimme miettimään, miten AR laseja voisi hyödyntää terveydenhoitoalalla. Palavereissa huomasimme, että AR laseilla pystyy helpottamaan todella paljon hoitajien ja lääkäreiden työskentelyä tulevaisuudessa. Mobiilisovelluksen kehittämisessä vastaan tuli eniten haasteita liittyen jatkuvaan puheentunnistukseen. 

         – Lapin AMK opiskelijat Eemeli Kyrölä, Teemu Kiviniemi, Valtteri Asikainen, Antti Kurvinen ja Severi Koskiniemi.-

Esko Systems kiittää opiskelijoita aktiivisesta ja innokkaasta osallistumisesta projektiin!