Blogi: Nopea järjestelmäperehdytys = enemmän aikaa potilastyöhön

Potilastietojärjestelmän helppokäyttöisyys ja intuitiivisuus vaikuttavat perehdytyksen nopeuteen. Mitä intuitiivisempi ja helppokäyttöisempi järjestelmä on, sitä nopeammin terveydenhuollon ammattilaiset oppivat sitä käyttämään ja aikaa vapautuu potilastyöhön.

Jokaisen käyttäjän on tärkeää saada laadukas perehdytys potilastietojärjestelmään. Esko Systemsin käyttäjäorganisaatiossa Esko-potilastietojärjestelmän pääkäyttäjät koulutetaan pääsääntöisesti kahdesti vuodessa. Pääkäyttäjät on nimetty Eskoa käyttävien sairaaloiden eri vastuualueilta, ja he edustavat oman organisaationsa Esko-järjestelmää käyttäviä ammattiryhmiä. Pääkäyttäjät toimivat Esko-käyttäjien lähitukena ja räätälöivät järjestelmäperehdytyksen jokaisen ammattiryhmän tarpeisiin, sillä käyttäjäryhmien tarpeet eroavat toisistaan. Pääkäyttäjät myös yleensä perehdyttävät uudet työntekijät. Pääkäyttäjien tulee olla motivoituneita työhönsä, koska he oman koulutuksensa jälkeen välittävät oppimansa vastuualueensa käyttäjille. Tässä heillä on tukena videonauhoitteet, kirjalliset ohjeet ja tarvittaessa erillinen perehdytysympäristö, joka mahdollistaa joustavan perehtymisen.

Käyttäjäorganisaatioissa esihenkilöt ovat tärkeässä roolissa tukemassa pääkäyttäjien työtä ja varmistamassa, että jokainen käyttäjä saa asianmukaisen koulutuksen. Järjestelmäperehdytyksen keskeinen tavoite on oppimisen soveltaminen käytäntöön, ei vain tiedon lisääminen. Lisäksi yhteisissä koulutuksissa on mahdollista pohtia ja kehittää toimintaprosesseja. Potilastietojärjestelmän perehdytyksen ja jatkokoulutusten tuleekin olla kaikille työntekijöille pakollisia ja niihin osallistumista tulee organisaatiossa seurata.

Jos perehdytys potilastietojärjestelmään puuttuu tai on vähäistä, aiheuttaa se järjestelmän itseopiskelua, jolloin kaikkia järjestelmän ominaisuuksia ei opita hyödyntämään tai järjestelmää käytetään puutteellisesti tai jopa väärin. Tämä kuormittaa terveydenhuollon ammattilaisia, sillä järjestelmän käytön osaamattomuus vie aikaa potilastyöstä aiheuttaen pahimmillaan potilasturvallisuuden vaarantumista. Puutteellinen järjestelmäperehdytys alentaa työn tehokkuutta ja vaikeuttaa päätöksentekoa. Sen myötä käyttäjille voi kehittyä negatiivinen asenne järjestelmää kohtaan, mikä johtaa työhyvinvoinnin laskuun. Huono perehdytys aiheuttaa myös turhia kustannuksia.

Meille Esko Systemsillä on tärkeää pitää käyttäjät tiiviisti mukana kehitystyössä, jotta Esko-järjestelmä on jatkossakin helppokäyttöinen ja perehdytys nopeaa. Potilaiden laadukas hoito on tärkein asia terveydenhuollossa. Potilaiden tulee saada oikeaa hoitoa, oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Näiden tavoitteiden saavuttamisen tueksi tarvitaan laadukas potilastietojärjestelmä, jota ammattilaiset osaavat yhdenmukaisesti ja potilasturvallisesti käyttää.

Hannele Lindeman
tuotepäällikkö, Esko Systems Oy

 

(artikkelikuva: OYS Valokuvaus)