Lääkärit: ESKO jälleen paras

Lääkärit pitävät Eskoa selvästi toimivimpana potilastietojärjestelmänä, todetaan Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä 2021 -tutkimuksessa. Esko sai tutkimuksessa kouluarvosanakseen 8,7, kun kaikkien arvioitujen järjestelmien keskiarvo oli 6,7.

Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä -tutkimus toteutettiin nyt neljännen kerran. Tutkimusryhmässä oli mukana tutkijoita Aalto-yliopistosta, Oulun yliopistosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ja Lääkäriliitosta.

Tutkimuksessa Esko arvioitiin sairaalasektorilla parhaaksi potilastietojärjestelmäksi kaikilta tutkimuksessa mitatuilta ominaisuuksilta. Näitä olivat tekninen toimivuus, käytettävyys sekä yhteistyö ja tiedonkulku.

Käyttäjät antoivat Eskolle kouluarvosanan 8,7, jolla Esko nousi kirkkaasti tutkimuksen parhaaksi potilastietojärjestelmäksi. Esko arvioitiin parhaaksi myös vuoden 2017 vastaavassa tutkimuksessa.

Verrattuna aikaisempaan Esko on kasvattanut etumatkaansa: vuonna 2017 Esko sai arvosanan 7,6 ja toiseksi parhaaksi arvioitu järjestelmä 7,4. Nyt julkaistussa aineistossa Eskon arvosana oli 8,7 ja toiseksi parhaan järjestelmän 7,7.


Olemme erittäin iloisia ja kiitollisia siitä, että tiivis yhteistyö käyttäjien ja tuotekehityksen välillä sekä henkilöstömme pitkäjänteinen työ ja sitoutuminen kantavat hedelmää”, kommentoi Esko Systemsin toimitusjohtaja Kaisa-Liisa Harjapää tyytyväisenä.

”Järjestelmän kehittämistyö jatkuu intensiivisenä, sillä valmistaudumme Eskon laajentamiseen perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmäksi POPsote-alueelle vuonna 2023. Pian entistä useammalla terveydenhuollon ammattilaisella on siis mahdollisuus käyttää Eskoa.”

Tutkimuksen kysely toteutettiin helmikuussa 2021 ja siihen vastasi 4 683 lääkäriä, jotka työskentelevät sairaalassa, terveyskeskuksessa tai yksityissektorilla.

Lisätietoja Esko-potilastietojärjestelmästä:

Kaisa-Liisa Harjapää, toimitusjohtaja
Esko Systems Oy
p. 040 567 3240
kaisa-liisa.harjapaa(at)eskosystems.fi

Lisätietoja tutkimuksesta: https://www.laakariliitto.fi/uutiset/ajankohtaista/tutkimus-laakarien-kokemuksista-potilastietojarjestelmissa-on-edelleen-kehitettavaa/

Linkki tutkimuksen ennakkotuloksiin (pdf): https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/5229/tiedotemateriaalit_polte_2021_final.pdf