Hyvää joulua & toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2021

Yhtiön toinen toimintavuosi on ollut monella tapaa ikimuistoinen sekä meille että hyvinvointialueiden perustamisen myötä koko sote-toimialalle. Alkuvuodesta saimme Eskolla odotetun ja toivotun päätöksen, kun tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus- ja rakenneuudistushankkeita (POPsote) Pohjois-Pohjanmaalla ohjaava laaja poliittinen ohjausryhmä päätti, että Pohjois-Pohjanmaan tulevan hyvinvointialueen yhteiseksi potilastietojärjestelmäksi tulee Esko ja siihen integroitava sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä. Tämä antoi meille lisäpuhtia ja vahvan mandaatin rakentaa tulevaa Esko-asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuutta (APTJ).  Loppusyksystä varmistui, että myös Lapin hyvinvointialueen tuleva ratkaisu on Esko; kohti alueellista Eskoa siis mennään.

Yhtiön perustajaosakkaiden lisäksi saimme uusia osakkaita, kun Kainuun Sote, Soite, LapIT Oy ja Istekki Oy liittyivät yhtiön omistajien joukkoon.  Esko Systems liittyi myös Istekki Oy:n ja LapIT Oy:n osakkaaksi, mikä mahdollistaa entistä tiiviimmän kumppanuuden näiden meille ja asiakkaillemme tärkeiden yhteistyötahojen kanssa.

Omistaja-asiakkaidemme asiakastyytyväisyys niin tuottamiimme jatkuviin palveluihin kuin tuotekehityshankkeiden etenemiseen on läpi vuoden ollut hyvä. Yhteistyö on pääosin tiivistynyt entisestään, välit ovat mutkattomat ja avoimet. Teimme POPsote-hankkeen kanssa tiivistä yhteistyötä erilaisissa asiantuntijatehtävissä, tiedolla johtamisen osa-alueella ja tulevien käyttöönottojenkin valmistelussa.

Kiihdytämme tuotekehitystä ja tulevia käyttöönottoja UNA-yhteistyöllä, minkä omistajamme linjasivat yhtiön esityksen mukaisesti kuluneena vuonna. APTJ-kokonaisuuden tuotekehityksessä yhdistämme Eskoon jo tehdyt tuotannossa olevat UNA-ratkaisut eli lomakkeen, ytimen ja tilannekuvan. Sosiaalihuollon järjestelmäratkaisun hankintakilpailutuksessa hyödynnämme työn alla olevien vaatimusmäärittelyiden pohjana UNA-vetoisesti tehtyä sosiaalihuollon tarvemäärittelyä.

Tarvitsemme asiantuntijoita ja osaavia tekijöitä. Panostimme vuoden aikana merkittävästi rekrytointiin, ja tällä hetkellä meitä on jo yli 60 eskolaista. Kasvu tarkoittaa luonnollisesti myös esimiestyöskentelyyn panostamista. Yhtiössä aloittaa teknologiajohtaja alkuvuodesta 2022, positio on uusi ja äärimmäisen tärkeä tulevaisuutta silmällä pitäen. Teknologiajohtaja vahvistaa johtoryhmäämme, jonka kokoonpano tällä hetkellä on operatiivinen johtaja, tuotekehitysjohtaja, viestintäpäällikkö ja allekirjoittanut.

Omien asiantuntijoiden ohella tiimeissämme työskentelee yli 25 konsulttia. Kilpailutimme kesän aikana sovelluskehitykseen lisää konsulttiyrityksiä, joiden kautta saamme erinomaisia osaajia mukaan tuotekehitykseen. Voimakkaassa kasvun vaiheessa panostamme uusien asiantuntijoiden perehdyttämiseen, jotta nämä pääsevät tehokkaasti mukaan kehitystyöhön.

Kotimaisuus ja suomalainen työ ovat meille sydämen asioita ja yhtiön viestinnässä positiivisten tapahtumauutisten ohella keihäänkärkiteemoja. Kuluneena vuonna Esko liittyi Koodia Suomesta ry:n jäseneksi. Kiinnostus kotimaista Eskoa kohtaan kasvoi vuoden mittaan merkittävästi, saimme paljon mediajulkisuutta ja viestimme aktiivisesti muun muassa somessa tekemisistämme. Vuoden aikana pääsimme kertomaan Eskosta niin etelään kuin pohjoiseenkin.

Mikä tärkeintä, Esko on edelleen käyttäjien mielestä tutkitusti paras potilastietojärjestelmä. Kesäkuussa julkaistussa ”Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä 2021” -tutkimuksessa Eskon saama kouluarvosana oli niinkin huikea kuin 8,7!

Panostukset tuotekehityksen toimintamalleihin ja tiimien organisointi tuottivat tulosta, ja perusterveydenhuollon ja potilashallinnon tuotekehitys etenivät vuoden mittaan suunnitellusti. Vaasassa otettiin käyttöön Esko-tuoteperheen Antti-anestesiaosio, Soitessa puolestaan käynnistettiin Antin käyttöönottoprojekti. Erikoissairaanhoidon Esko laajeni, suurimpana kokonaisuutena valmistui potilaan kliininen tilannekuva. Laatu ja potilasturvallisuus ovat tekemisemme ytimessä; uusimme vuoden aikana ISO 13485 sertifikaatin sekä vaatimuksenmukaisuustodistuksen.

Kahden työntäyteisen Esko-vuoden jälkeen voin todeta, että yhtiö on vakaasti omilla jaloillaan seisova, tekeminen on vahvalla pohjalla, henkilöstö ja omistaja-asiakkaat ovat tyytyväisiä, yhteistyö nykyisten ja tulevien Esko-käyttäjien kanssa on tiivistä eikä isoja toiminnan kehittämisasioita ole tulevan vuoden tiekartalla. Myös talous on saatu kuntoon.

Vuotta 2022 odotamme jo innolla! Näkymät tulevaan ovat positiivisen luottavaiset. Jatkamme entistäkin vahvempina Esko asiakas- ja potilastietojärjestelmän tuotekehitystä, ja kilpailutamme osaksi kokonaisuutta suun terveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestelmäratkaisut. Niiden myötä voimme tarjota omistaja-asiakkaillemme APTJ-kokonaisuuden kokonaispalveluna.

Nykyistä erikoissairaanhoidon Esko-potilastietojärjestelmän tuotekehitystyötä on paljon, erityisesti kansallisiin ja lakisääteisiin velvoitteisiin liittyen. APTJ-kokonaisuutta rakentamaan rekrytoimme edelleen uusia asiantuntijoita, mm. testauksen ja käyttöönottojen ammattilaisia.

Tästä on hyvä jatkaa. Sitä ennen on kuitenkin aika hiljentyä juhlapyhiin ja kerätä voimia tulevaan vuoteen.

Hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2022!

Kaisa-Liisa Harjapää

toimitusjohtaja, Esko Systems Oy