Eskosta Pohjois-Pohjanmaan alueellinen potilastietojärjestelmä

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus- ja rakenneuudistushankkeita (POPsote) Pohjois-Pohjanmaalla ohjaava laaja poliittinen ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan 5.2.2021, että Pohjois-Pohjanmaan tulevan hyvinvointialueen yhteiseksi potilastietojärjestelmäksi tulee Esko-potilastietojärjestelmä ja siihen integroitava sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä. Päätös tehtiin suppean poliittisen ohjausryhmän ja työvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotuksen hyväksymisen jälkeen käynnistyvät POPsoten sote-ICT-osahankkeen hankesuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Alueellisen potilastietojärjestelmän kehittäminen on osa sote-ICT-osahanketta.

Esko on Pohjois-Pohjanmaalla 1990-luvulta alkaen kehitetty potilastietojärjestelmä, jonka jatkokehittämisestä terveydenhuollon potilastietojärjestelmäksi vastaa vuonna 2020 perustettu ja toimintansa käynnistänyt in house -yhtiö Esko Systems Oy. Yhtiön tämänhetkisiä omistajia ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun kaupunki, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite ja 2M-IT.

Valitun potilastietojärjestelmän uudistamisratkaisun perusteena oli Deloitte Consulting Oy:n tekemä selvitys vaihtoehdoista asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden uudistamiseksi ja Eskon soveltuvuudesta alueelliseksi potilastietojärjestelmäksi. Muita vaihtoehtoja olivat Esko-potilastietojärjestelmän ympärille rakentuvan ratkaisun ohella erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden erillisjärjestelmät sekä yhden toimittajan monoliittiratkaisut.

Hyväksyttyyn ehdotukseen sisältyi myös työvaliokunnan kannanotto siitä, että terveydenhuollon järjestelmäkokonaisuuden kehittämiseen tarvitaan riittävä panostus erityisesti perusterveydenhuollon toimintaympäristöön tulevan ESKO-järjestelmän ominaisuuksien kehityksen nopeuttamiseksi.

Deloitten tekemä alueellinen asiakas- ja potilastietojärjestelmäselvitys ja muut kokousaineistot löytyvät POPsote-sivuston “Päätöksenteko”-osiosta: https://popsote.fi/paatoksenteko/