Esko-tuotetietoiskut

Viime viikkojen aikana olemme nostaneet tuotetietoiskuilla esiin Esko-potilastietojärjestelmän ominaisuuksia. Jos osa on mennyt sinulta ohi, ei huolta – tässä esittelyt kootusti!

Lääkehoito

Lääkityksen arviointi, määrääminen ja antaminen tapahtuu Eskon Lääkehoito-osiossa ajantasaisen rakenteisen lääkitystiedon perusteella. Sen avulla lääkitys on turvallista, tehokasta ja vaivatonta.

Yksikön tilannekuva

Eskon avautuessa yksikön ajantasaisen potilaiden hoitotilanteen näkee yhdellä silmäyksellä. Esimerkiksi määräysmuutoksista ilmoittaminen tehostaa ajankäyttöä ja hoitoprosessia. Ammattilaisten viestit välittyvät näppärästi muistilistojen avulla; potilaiden asioiden hoitaminen nopeutuu ja potilasturvallisuus paranee.

Päivystyksen hoidon tuki HoiTu

Päivystyksessä tietoja kirjataan paljon lyhyessä ajassa kiireen ollessa aina läsnä. HoiTun avulla seurataan vaivattomasti koko päivystyksen toimintaa ja yksittäisten hoitoprosessien etenemistä, parannetaan hoidon laatua ja helpotetaan henkilökunnan työtä. Järjestelmään tehdyt kirjaukset ovat koko tiimin nähtävissä välittömästi.

Leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmä Lesu

Eskoon sisään rakennettu Lesu on helppokäyttöinen ja selkeä toiminnanohjausjärjestelmä, joka tukee joustavasti uudistuvia käytäntöjä. Lesua käytetään sujuvasti leikkausten sekä toimenpideradiologisten, gastroenterologisten sekä kardiologisten toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sähköinen anestesiakertomus Antti

Anestesiakertomus Antti kerää toimenpiteeseen liittyvät tiedot helposti tarkasteltavaan graafiseen muotoon. Lääkintälaitteiden mittaustieto ja infuusiopumppujen virtausnopeudet siirtyvät automaattisesti lääkintälaitteilta. Anttiin integroitu lääkehoito varmistaa potilaan lääkkeellisen hoidon saumattoman toteuttamisen toimenpiteen aikana ja sen jälkeen. Antin selkeys takaa erinomaisen käytettävyyden.

Sähköinen hoidonvaraus Hoiva

Eskon sähköisen hoidonvarauksen Hoivan avulla toimenpidelääkäri luo mallipohjaa käyttäen helposti ja nopeasti kattavan sähköisen suunnitelman ja ohjeen toimenpiteen varaamiseksi. Hoiva ottaa kantaa hoidonvarauksessa tarvittaviin yksityiskohtiin ja lähettää olennaista tietoa toimenpiteen suorittajille kirjaamalla tiedot soveltuvasti toiminnanohjausjärjestelmään Lesuun.