Esko Systems mukana: In house -yhtiöt iloitsevat aloitteesta selvittää hankintaprosesseja

Julkisomisteiset in house -yhtiöt tukevat elinkeinoelämän järjestöjen halua selvittää julkisten hankintaprosessien kokonaisetua veronmaksajille ja koko suomalaiselle yhteiskunnalle. – Yhteiskunnan kokonaisetu on juuri se syy, miksi voittoa tavoittelemattomat in house -yhtiöt on perustettu ja kokonaisedun edistäminen on niiden toiminta-ajatus, Kustos ry:n hallituksen puheenjohtaja Lasse Koskivuori sanoo.

Suomen Yrittäjät, Elinkeinoelämän keskusliitto, Perheyritysten liitto ja Keskuskauppakamari ovat tehneet Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:lle selvityspyynnön hyvinvointialueiden hankinnoista. Ne korostavat julkisten hankintojen kilpailutusten tärkeyttä, sillä se on veronmaksajan ja kustannustehokkaiden julkisten palvelujen tuottamisen ehto.

Iloitsemme siitä, että elinkeinoelämän etujärjestöt haluavat selvittää kiireellisesti, mikä on kilpailutuksissa yhteiskunnan kokonaisedun mukaista, in house -yhtiöiden yhteistyötä edistävän Kustos ry – Julkishallinnon palvelukumppanit hallituksen puheenjohtaja, Istekki Oy:n toimitusjohtaja Lasse Koskivuori iloitsee.

Haluamme ja ajamme asiakkaan – ja samalla veronmaksajan ja yhteiskunnan kokonaisetua. Kaikki uudistukset siihen suuntaan, kuten kilpailurajan korottaminen EU-rajaan, ovat erittäin tervetulleita, Koskivuori toteaa.

Koskivuori muistuttaa, että esimerkiksi ICT-hankinnat eivät ennen in house -yhtiöiden aikaa olleet todellakaan paremmalla tolalla kuin nykyisin. Omistajat eli kunnat ja muut julkisyhteisöt ovat nimenomaan halunneet in house -yritykset koordinoimaan ja järkeistämään suuria järjestelmähankintoja.

In house -yhtiöt eivät tavoittele voittoa ja tehostavat kilpailutusta

Elinkeinoelämän suunnalta on esitetty in house -yrityksiä kohtaan suurta kritiikkiä viime aikoina. Monet julkisuudessa olleet väitteet ovat olleet vähintäänkin kevyesti heitettyjä.

Lasse Koskivuori painottaa, että in house -yritykset kilpailuttavat kaikki tarpeensa hankintalain mukaisesti.  – On hyvä muistaa, että in house -yritykset eivät lähtökohtaisesti tavoittele voittoa ja yritä saada maksimaalisesti rahaa omistajiltaan eli kunnilta ja muilta julkisyhteisöiltä. Ajattelemme nimenomaan yhteiskunnan kokonaisetua. Siksi toimimme myös syrjäseuduilla, jonne yksityiset yritykset eivät näe kannattavaksi mennä. 

Myös puheet tehottomuudesta ja laiskuudesta ihmetyttävät.
Keskitetty kilpailutus säästää jopa 15 % kilpailutuskustannuksista. Se tarkoittaa kymmeniä miljoonia euroja vuodessa. Emme missään tilanteessa tuhlaa omistajiemme rahoja. 

Kustos ry liputtaa avoimuuden puolesta ja haastaa myös elinkeinoelämän mukaan talkoisiin.

Mitä tapahtuisi, jos in house -yritykset lakkautettaisiin?

  • In house -yritysten henkilöstö siirtyisi takaisin kunta- ja hyvinvointiorganisaatioihin.
  • Julkiset hankinnat jouduttaisiin kilpailuttamaan joka tapauksessa, mutta pirstaleisemmin ja suuremmilla resursseilla.
  • Kilpailuttaminen olisi yhteiskunnalle kalliimpaa ja yksityisille yrityksille työläämpää.
  • Huoltovarmuus heikkenisi merkittävästi.
  • Hyvien ja tehokkaiden käytäntöjen leviäminen vaikeutuisi entisestään.
  • Veroeuroja ja työpaikkoja menetettäisiin ulkomaille.
  • Yksityiset yritykset eivät saisi todennäköisesti yhtään enempää kauppaa julkiselta puolelta kuin nytkään – esimerkiksi Istekki Oy ostaa yksityisiltä yrityksiltä jo nyt 70 % liikevaihdostaan.
  • Joutuisimme edelleen ratkaisemaan ydinkysymyksen: miten tasalaatuiset ja kustannustehokkaat palvelut varmistetaan myös silloin, kun ei ole luvassa yritysten kaipaamaa voittoa?

 

Kustos ry – Julkishallinnon palvelukumppanit pyrkii edistämään inhouse-organisaatioiden avoimuutta, välittää parhaita käytänteitä omistajiensa välillä ja osallistuu julkiseen keskusteluun. Kustoksen jäsenenä on 17 inhouse -yhtiötä ja liikelaitoskuntayhtymää.
Lisätietoa www.kustos.fi.