Esko jälleen paras tietojärjestelmä

Esko todettiin parhaaksi tietojärjestelmäksi THL:n tuoreessa sairaanhoitajille tehdyssä tutkimuksessa julkinen sairaala -kategoriassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa ”Tietojärjestelmät sairaanhoitajien työn tukena eri toimintaympäristöissä: kokemuksia tuotemerkeittäin” Esko-potilastietojärjestelmä koettiin sairaalaympäristössä parhaiten organisaation sisäistä tiedonkulkua tukevaksi, hyödyllisimmäksi, rutiinitehtävien suorittamisessa helpoimmaksi sekä vakaimmaksi ja nopeimmaksi järjestelmäksi.

Kysely toteutettiin keväällä 2020 ja siihen vastasi 3912 sairaanhoitajaa, joista pääosa työskenteli julkisessa sairaalassa, terveyskeskuksessa, sosiaalialalla tai yksityissektorilla. Kouluarvosana-arvioinneissa julkisen sairaalan toimintaympäristössä Esko sai ylivoimaisesti parhaan arvosanan, 8,2. Kyseisessä kategoriassa arvosanat jakautuivat välille 5,6 – 8,2. Yksikään muu järjestelmä Eskon lisäksi ei saanut arvosanaa 8 tai yli.

Eskon järjestelmäkehitystä on tehty alusta asti käyttäjien kanssa moniammatillisella kehittäjätiimillä ja jatkuvassa vuoropuhelussa terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Olemme vilpittömän kiitollisia siitä, että tiivis yhteistyö käyttäjien ja tuotekehityksemme välillä kantaa hedelmää tässäkin tutkimuksessa”, iloitsee Esko Systemsin toimitusjohtaja Kaisa-Liisa Harjapää.

Potilastietojärjestelmällä on suuri merkitys hoitoprosessien toimivuudelle ja Esko on alusta saakka tehty tukemaan juuri suomalaisen terveydenhuollon toimintaa. Tietojärjestelmäkyselyn päätelmissä todetaankin osan tietojärjestelmistä saavuttaneen melko hyvin Sote-tieto hyötykäyttöön -strategiassa asetetut tavoitteet, ja sairaala-kategoriassa Esko on juuri tähän joukkoon yltänyt järjestelmä.

Lisätietoja Esko-potilastietojärjestelmästä:

Kaisa-Liisa Harjapää, toimitusjohtaja
Esko Systems Oy
p. 040 567 3240
kaisa-liisa.harjapaa(at)eskosystems.fi

Lisätietoja tutkimuksesta:

Linkki tutkimustiivistelmään: https://journal.fi/finjehew/article/view/95704/56354
Linkki tutkimukseen (engl.): https://journal.fi/finjehew/article/view/95704