Blogi: Viestintää eskolaisittain

Esko Systems aloitti toiminnan omana yhtiönään alkuvuodesta 2020. Viestintäkäytäntöjen luominen uudessa organisaatiossa oli viestijälle mieluinen haaste, ja liikkeelle lähdettiin perusasioista: kenelle Esko Systems viestii, miten, milloin ja miksi? Lähtökohdat  löytyivät yhtiön strategiasta: viestitään tavoitteista ja niiden edistymisestä, visiosta ja arvoista – asioista, jotka keskeisesti liittyvät yhtiön olemassaolon tarkoitukseen.

Viestinnän kohderyhmiä on useita: Esko asiakas- ja potilastietojärjestelmän loppukäyttäjät, asiakkaat ja omistajat, päättäjät, potentiaaliset asiakkaat, media, oma henkilöstö, potentiaaliset uudet eskolaiset, viranomaistahot, yhteistyökumppanit sekä muut sidosryhmät, mm. hyvinvointialueiden asukkaat.

Sisäinen ja ulkoinen viestintä ovat lähentyneet toisiaan

Organisaation sisäinen ja ulkoinen viestintä täydentävät modernissa viestintäympäristössä toisiaan ja niiden raja on digitaalisuuden myötä hämärtynyt; ulkoisesta viestinnästä on tullut myös sisäistä viestintää ja toisin päin. Viestinnän suunnittelussa asioiden hahmottaminen edelleen ulkoisena ja sisäisenä kokonaisuutena auttaa jäsentämään kokonaisuutta. Esko Systemsillä viestinnän kokonaisuus on koottu viestintäsuunnitelmaan, jossa kuvataan viestinnän ja markkinoinnin käytännöt, välineet, tehtävät ja aikataulut.  Viestintäsuunnitelma on dokumentti, joka jokaisella yrityksellä tulisi olla riippumatta organisaation koosta.

Arvojen mukaista viestintää

Esko APTJ (asiakas- ja potilastietojärjestelmä) on käytössä sosiaali- ja terveydenhuollossa, jossa työskennellään ihmisille kaikista tärkeimpien asioiden, terveyden ja huolenpidon, parissa. Esko-järjestelmän tekijät tukevat omalla työllään ammattilaisen kohtaamista asiakkaan/potilaan kanssa. Siksi myös viestinnässä haluamme olla läsnä ja kohdattavia: samalla tavalla kuin Esko-järjestelmä on lähellä asiakasta, me eskolaisina olemme yhtiön arvojen mukaisesti reiluja ja mutkattomia, ”tolokkuja” niin kuin oululainen sanoisi.

Eskon tuoreimpia kuulumisia voit lukea verkkosivuiltamme eskosystems.fi, ja olemme läsnä somessa LinkedInissä ja X:ssä. Osallistumme sote- ja ICT-alan tapahtumiin, seuraavaksi olemme paikalla omalla näyttelyosastolla Lääkäripäivillä Helsingin Messukeskuksessa 24.-26.1.2024 ja myöhemmin keväällä Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivillä Tampereella 27.-29.5. Tule siis tapaamaan meitä!

Tietoa, tunnetta ja vuorovaikutusta

Yhtiön viestintä on vastuullinen laji, jossa sisällön tulee olla virheetöntä, luotettavaa ja oikea-aikaista. Sen lisäksi viestintä saa koskettaa tunteita, muodostaa yhteisöjä, ilahduttaa ja haastaa keskusteluun. Eskon viestinnässä teemme töitä tarjotaksemme molempia: laadukasta, oikea-aikaista tietoa ja samaistuttavaa tunnetta, reilulla ja tolokulla asenteella.

Päivi Sauvola
viestintäpäällikkö
Esko Systems Oy