Blogi: Potilaskertomuksen uudistaminen: Eskon Kertomusvirta

Potilaskertomus on ollut olennainen osa terveydenhuoltoa vuosikymmenien ajan, mutta nopeasti kehittyvä teknologia ja muuttuvat tarpeet ovat tehneet perinteisestä potilaskertomuksesta haastavan ylläpidettävän ja käytettävän. Kun Eskossa tuli aika uudistaa potilaskertomus, haasteita ei voitu sivuuttaa. Tässä blogissa kerron, miksi Eskon potilaskertomuksen uudistaminen oli välttämätöntä ja kuinka uusi Eskon Kertomusvirta on vastannut aiempiin haasteisiin.

Teknologian päivitys

Yksi merkittävimmistä syistä potilaskertomuksen uudistamiselle oli teknologian kehitys. Perinteisten potilaskertomusten ratkaisut eivät vastaa nykypäivän terveydenhuollon tarpeisiin. Uudistamalla potilaskertomus pystyttiin hyödyntämään moderneja teknologisia ratkaisuja, joiden avulla tiedonhallinta on nopeampaa, luotettavampaa ja tehokkaampaa.

Yhteistyö asiakkaiden kanssa

Eskon Kertomusvirta syntyi tiiviissä yhteistyössä tuotekehityksen, asiakkaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Yhteistyössä tunnistimme käytännön tarpeita ja kehitimme sovelluksen, joka vastaa todellisiin haasteisiin. Asiakkaiden tarpeet, kuten Kanta-tietojen tuominen osaksi paikallista potilaskertomusta, hyvät hakuominaisuudet ja selkeä käyttöliittymä, nostettiin keskeiseen osaan sovelluksen suunnittelussa.

Kanta-selaus saumattomaksi osaksi potilaskertomusta

Erillisen Kanta-selaus-sovelluksen aika on ohi, sillä potilaat asioivat useissa terveydenhuollon organisaatioissa ja sairaaloissa, ja ammattilaiset tarvitsevat nopean ja helpon pääsyn koko potilastietohistoriaan yhdellä kertaa. Eskon Kertomusvirta yhdistää paikalliset ja Kanta-tiedoista haetut potilaskertomukset aikajanallisesti, jolloin käyttäjä näkee nopeasti, mitä tietoa on viimeksi kirjattu, missä ja milloin.

Tietojen hakeminen sekä paikallisesta että Kanta-arkistosta mahdollistaa Eskon sujuvan käytön koko hyvinvointialueella – enää ei tarvitse miettiä, miten käyttäjä pääsee lukemaan väistyvän järjestelmän potilaskertomustietoja, sillä ne tulevat automaattisesti näkyviin Kertomusvirrassa ilman ylimääräisiä klikkauksia. Tiedot ovat nähtävillä riippumatta siitä, ovatko ne tuotettu omassa organisaatiossa, toisessa sairaalassa tai yksityisessä terveydenhuollossa.

Monipuoliset hakuominaisuudet

Potilastiedon määrä kasvaa jatkuvasti, kun yhä useammat organisaatiot liittyvät käyttämään yhteistä järjestelmää ja Kantaan siirtyvän tiedon määrä lisääntyy. Kun tietoa on paljon, oleellisen tiedon löytäminen vaikeutuu. Tähän tarvitaan nopeita ja tehokkaita hakuominaisuuksia.

Eskon Kertomusvirta on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen monipuolisia ja tehokkaita tapoja hakea potilastietoja. Tärkeä hakuominaisuus Kertomusvirrassa on kyky tuottaa hakutuloksia useilla hakutavoilla; diagnoosikoodilla, koodin alulla tai vapaasanalla. Kun käyttäjä syöttää esim. diagnoosikoodin tai vapaasanan, Eskon Kertomusvirta etsii tätä tietoa kaikista käytettävissä olevista tietolähteistä, myös Kanta-tiedoista.

Suosikkihaut

Eskon Kertomusvirta tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden räätälöidä omia suosikkihakuja. Tämä on erinomainen ominaisuus mm. erikoisalojen ammattilaisille tai niille, jotka tarvitsevat tiettyä tietoa säännöllisesti. Yhdellä klikkauksella järjestelmä tekee suodatuksen, esim. kirurgian erikoisalle tai omiin kirjauksiin tai molempiin.

Hakuominaisuuksien ja suosikkihakujen avulla käyttäjät voivat keskittyä olennaiseen tietoon, mikä parantaa potilaiden hoitoa ja säästää aikaa, joka helposti kuluisi muutoin tiedon etsintään.

Kertomusvirta on matkansa alussa ja tuotekehitys jatkuu aktiivisesti yhdessä asiakkaiden palautteiden ja kehitystoiveiden kanssa.  Yhdessä asiakkaiden kanssa saamme näin rakennettua Suomen parhaan Potilaskertomuksen.

Pia Liukkonen
tuoteomistaja
Esko Systems Oy