Blogi: Modernit teknologiat ja rajapinnat Eskossa

Esko Systems on rakentanut standardin, avoimiin rajapintakuvauksiin pohjautuvan integraatioratkaisun, jonka kautta hoidetaan koko Esko-potilastietojärjestelmän liikenne muihin APTJ-ekosysteemin ratkaisuihin. Standardit ratkaisut tarkoittavat laatua, turvallisia ratkaisuja ja yhteensopivuutta eri järjestelmien välillä.

Esko-potilastietojärjestelmän arkkitehtuuri pohjautuu IRIS for Health -integraatioalustan päälle rakennettuihin integraatioihin, jotka perustuvat standardeihin, kuten laajennettavissa olevaan FHIR-tietovarastoon (Fast Healthcare Interoperability Resources) sekä HL7-sanomiin ja kattaviin OpenAPI– kuvauksiin. Työpöytäintegraatiot pohjautuvat SmartOnFHIR tekniikkaan.

Edellä kuvatut ratkaisut tuovat merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Esko APTJ-ekosysteemissä tarvittavien uusien rajapintojen toteutus on nopeampaa ja helpompaa ja ennen kaikkea integraatioiden ylläpitokustannukset ovat merkittävästi pienemmät standardien avulla verrattuna tilanteeseen, jossa jokainen integraatio muodostetaan kolmannen osapuolen tarpeiden mukaisesti. Rajapintoja hyödynnetään myös sisäisissä yhteyksissä.

Eskoon valitut ratkaisut helpottavat myös virheidenhallintaa, sillä integraatioalusta tarjoaa useita vaihtoehtoja monitoroida rajapintoja ja standardit helpottavat vian etsimistä/korjaamista. Käytössä olevat CI/CD- pipelinet tuovat useita etuja toimitukseen ja käyttöönottoon; näitä ovat mm. ketteryys, laadun varmistus ja ympäristöjen hallittavuus. Lisäksi ratkaisuja on mahdollisuus toimittaa myös kontteina.

Eskon teknologia- ja rajapintaratkaisuista on hyötyä pitkälle tulevaisuuteen, sillä standardit rajapinnat mahdollistavat hyvinvointialueiden ja/tai kolmansien osapuolten innovointitoimintojen tuomisen osaksi Esko-järjestelmää, kun niiden integraatiot voidaan toteuttaa rajapintoja vasten.

Petteri Stoor
tuoteomistaja
Esko Systems Oy
s-posti: petteri.stoor(at)eskosystems.fi