I centrum står patientsäkerhet och överföringen av uppgifter med patienten

Vår huvudprodukt är patientdatasystemet Esko, som består av över 50 informationssystem och produkter integrerade med varandra.  Esko passar som ett heltäckande patientdatasystem för hela hälso- och sjukvården.  För närvarande utvecklar vi primärvårdens del till systemet.

Stabil omgivning

Esko fungerar webbläsarbaserat och behöver inte separata installationer eller licenser för arbetsstationer.  Uppdateringarna sköts obemärkt i bakgrunden.

Minimiantal inloggningar

Olika tjänster och moduler, såsom laboratorieresultat, öppnas automatiskt för användaren efter inloggning i Esko.

Kontinuerlig utveckling

Esko förnyas fortlöpande.  Vi följer reformerna i hälso- och sjukvården från första parkett och genomför dessa i Esko tillsammans med proffs. 

Flexibel användarupplevelse

Användargränssnitten är intuitiva och utbildning av användare behövs bara lite.  De centrala är att säkerställa patientsäkerheten. 

Bäst i test

Esko får fortlöpande positiv respons för att vara användarvänligt och funktionssäkert. I Läkarförbundets undersökningar har Esko under flera år bedömts vara Finlands bästa patientdatasystem.  Även vårdpersonalen har gett goda vitsord för användarupplevelse av Esko.

Utvecklad tillsammans med hälsovårdspersonal

Esko sparar inte bara data utan stödjer hälsovårdspersonalen och patientens vårdprocess.  Systemet är snabbt, lättanvänt och funktionssäkert.  På så vis ökar Esko patientsäkerheten. 

Esko år 2030

Patientdatasystemet Esko utvecklas till en regional lösning för hälso- och sjukvården, och för primärvården och den specialiserade sjukvården.  Lösningen integreras i socialvårdens klientdatasystem. 

Med det Kanta-certifierade systemet tas patientens medicinering effektivt över

Esko är ett Kanta-certifierat system som hälsovårdspersonalen har varit med och utvecklat ändå från början. 

Aktuella läkemedelsuppgifter säkerställer patientsäkerheten

I utvecklingsarbetet av Esko har uppmärksamhet fästs i synnerhet vid hanteringen av patientens läkemedelsbehandling.  Uppgift om tidigare, precis given eller nyss ordinerad medicinering är kritiskt viktig vid val av rätt behandlingsmetod. 

Aktuell läkemedelsuppgift kan ses av vårdpersonalen i realtid under patientens hela vårdprocess.  Uppgiften rör sig automatiskt mellan Esko och intensivvårdens system.  För läkare erbjuder Esko Duodecims beslutsstöd, vilket förbättrar patientsäkerheten. 

 

Minskningen av läkemedelsbiverkningar innebär förutom besparingar, att humant god vård säkerställs för varje patient. Esko stödjer en kontinuerlig process av läkemedelsbehandling.

Enkelt med mobilen

Esko är till sin arkitektur modulärt och ett system som ständigt utvecklas.  Esko används med webbläsare eller mobilenhet. 

I utvecklingsarbetet av Esko är moderna metoder i bruk som behändig programutveckling, kontinuerlig integration, fortlöpande leverans och modern teknologi (bl.a. .NET Core, React, SMART-on-FHIR, NFC).  I Esko finns aktörskortstöd och singelinloggningssystem (single-sing-on), vilket även fungerar i Eskos integrerade system för tredje part.  Esko erbjuder gränssnitt av hög kvalitet för tredje partens system.  Integrationer genomförs genom att de säkerställs och testas av hälsovårdspersonal.  

Enkelt skalbart modulärt patientdatasystem

Patientdatasystemet Esko består av över 50 informationssystem och produkter som är integrerade med varandra, vilket gör det till en lätt skalbar och utvidgningsbar datasystemhelhet.  Esko förnyas fortlöpande.