Funktionssäkerhet och kostnadseffektivitet för ägaren

Patientdatasystemet Esko eller dess delar har över 10 000 användare i fem olika sjukvårdsdistrikt. Vi är ett inhouse-bolag, det vill säga att vi utvecklar och utvidgar våra informationssystem smidigt tillsammans med våra ägare och genom att svara på deras behov.

Vår uppgift är att betjäna den finska hälso- och sjukvården

Esko Systems är ett kundägt inhouse-bolag som inte drivs i vinstsyfte.  Via oss kan kommuner och aktörerna i offentliga sektorns social- och hälsovård delta i skapandet av smidiga och förmånliga informationssystemlösningar som stödjer patientarbetet i vardagen. Esko utvidgas till att omfatta funktioner inom primärvården och patientadministrationen. APTJ-helheten består fortsättningsvis av patientdatasystemet Esko och socialvårdens klientdatasystem som integreras sammanhängande med Esko. 

Vi skapar regionalt en stark patientdatasystemlösning, där uppgifterna följer patienten.  På så vis säkerställer vi patientsäkerheten och att uppgifter alltid rör sig från primärvården till den specialiserade sjukvården. 

Våra värderingar

 • Nära kunden: ägd av våra kunder
 • Samarbetsvillig: tillsammans med våra kunder, intressentgrupper och oss på Esko är vi mer
 • Ansvarsfull: vi gör inte avkall på patientsäkerhet och kvalitet
 • Kunnig och vettig: vi skapar konstaterat de bästa lösningarna i nära multidisciplinärt samarbete genom att lyssna på slutanvändare
 • Rättvis: i all vår verksamhet är vi öppna, direkta och transparenta

Vår vision

Vara en en ansedd datasystemleverantör inom hälso- och sjukvården som genom att tillgodogöra partnerskap kan utvidgas från nationell till internationell aktör.

Vår målsättning 

 • En betydande leverantör av klient- och patientdatasystemhelheter för välfärdsområden  
 • Finskt patientdatasystem som också konstaterats vara bäst för den finska hälso- och sjukvården 
 • Kostnadseffektiv aktör
 • Söker aktivt tillväxt
Esko Systems

Våra strategiska prioriteringar
2021 – 2023

 • Produktutveckling i samarbete med nuvarande och framtida användare av hälso- och sjukvårdens patientdatasystem Esko som uppfyller behoven hos välfärdsområdena
 • Val av socialvårdens klientdatasystem och sammanhängande integrering med patientdatasystemet Esko
 • Tryggande och arbetstillfredsställelse för en kompetent och sakkunnig personal
 • Tillgodogörande av partnerskap i produktutvecklingen
 • Produktion av fortlöpande högkvalitativa tjänster i enlighet med servicenivån
 • Tätt samarbete med projekt och organ som bereder välfärdsområden

Våra ägare

Våra ägare är för närvarande Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt, Lapplands sjukvårdsdistrikt,  Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt, Uleåborgs stad, 2M-IT Oy, Kajanalands samkommun för social- och hälsovård,  Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, LapIT Oy och Istekki Oy.

Blev du intresserad? Ta kontakt så berättar vi mer!