Funktionssäkerhet och kostnadseffektivitet för ägaren

Patientdatasystemet Esko har över 10 000 användare i fyra olika sjukvårdsdistrikt. Vi är ett inhouse-bolag, det vill säga att vi utvecklar och utvidgar våra informationssystem smidigt tillsammans med våra ägare och genom att svara på deras behov.

Vår uppgift är att betjäna den finska hälso- och sjukvården

Esko Systems är ett kundägt inhouse-bolag som inte drivs i vinstsyfte.  Via oss kan kommuner och aktörerna i offentliga sektorns social- och hälsovård delta i skapandet av smidiga och förmånliga informationssystemlösningar som stödjer patientarbetet i vardagen.  Vi håller som bäst på att utveckla lösningar för Eskos primärvård.

Vi skapar regionalt en stark patientdatasystemlösning, där uppgifterna följer patienten.  På så vis säkerställer vi patientsäkerheten och att uppgifter alltid rör sig från primärvården till den specialiserade sjukvården. 

För närvarande är våra ägare Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt, Uleåborgs stad, Lapplands sjukvårdsdistrikt,  sjukvårdsdistriktet i Sydvästra Lappland, 2M-IT, Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite och Kajanalands samkommun för social- och hälsovård.

Blev du intresserad? Ta kontakt så berättar vi mer!